Bu liseyi tercih edene aylık bin lira burs

TARIM ALANINA İLİŞKİN FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI, YAPILAN İŞ BİRLİĞİNİN ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİ HEDEFİYLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VEREN BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERKAN GÜR, HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİN TERCİH EDECEK TÜM ÖĞRENCİLERE AYLIK 300 LİRA, LGS'DE YÜZDE 5'LİK DİLİME GİREN ÖĞRENCİLERE İSE AYLIK BİN LİRA BURS VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VERİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Bu liseyi tercih edene aylık bin lira burs

Tarım alanına ilişkin farkındalıklarının artırılması, yapılan iş birliğinin etkin ve verimli yürütülmesi hedefiyle yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih edecek tüm öğrencilere aylık 300 lira, LGS’de yüzde 5’lik dilime giren öğrencilere ise aylık bin lira burs ve dizüstü bilgisayar verileceğini söyledi.


Tarım Meslek Liseleri’ndeki öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ile mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol yürürlüğe girdi. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik eğitimin ana temalarından biri olan ’Tarım ve İklim Değişikliği’ çerçevesinde ortaöğretim kurumu tercihi yapacak olan öğrenci ve velilerin tarım alanına ilişkin farkındalıklarının artırılması, yapılan işbirliğinin etkin ve verimli yürütülmesi hedefiyle Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, basın mensuplarının sorularını cevapladı.


Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Dünyadaki iklim şartlarının da değişmesi paralelinde, bu seneki eğitim ve mesleki eğitimin açılımı ’iklim değişikliği ve tarım’ olarak belirlendi. Bu okuldan yetişen çocukların, bu alandaki iş dünyasının istediği ya da kendi kurabilecekleri işe karşı yetkin olarak yetişmelerini sağlamaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitim bölümündeki asıl amacı budur. Tabi, küresel salgınla birlikte bütün dünyada bir gıda sorununun da olabileceğini hepimiz biliyoruz. Günün sonunda destekleyici bir şey yapmaktan ziyade bu ürünleri üretebilmeyi, öğrenen çocukları yetiştirmektir. Gerçekten çiftçi olmak isteyen, Türkiye’nin değerli topraklarını ki, Bursa verimlilikte en üst sıralarda yer almaktadır. çiftçi olup kendi işini yapıp bu ülkenin milli ekonomisine katkı sunan gençleri yetiştirmek, gerçek bizim birinci önceliğimizdir. Tarımında ar-ge tarafını da destekleyip, gelişen teknolojiye uygun şekilde idare edilmesini sağlıyoruz" dedi.


Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri sınavla okula aldığını belirten Gür, “Sınavlı öğrencilerini de belli esaslara göre kabul ediyor. Tarım alanında eğitim veren bu okulu seçen tüm öğrencilere 300 lira burs vereceğiz. LGS’de yüzde 5’lik dilime giren ve bu okulu seçen öğrencilerimize ise, aylık bin lira burs ve diz üstü bilgisayar vereceğiz. Bu alanda mühendisliğe yürüyecek veya bu toprağı verimli kullanıp milli ekonomiye katkı sunacak öğrencilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.


Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı altında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak hedefiyle böyle bir proje başlatıldığını belirten Gür, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle, özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için Türkiye topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya 2 ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. “Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde” yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları uygulamaya koymuştur. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.


Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise, “Bu çalışmayla ilimizdeki vatandaşlar ve çiftçiler bir yandan köylerde ve kırsalda eğitimler alacaklar. Bilgi seviyelerinin yanı sıra yeni teknolojilerle de onları buluşturmuş olacağız. Belki zaman zaman iller arası düzenlenecek teknik gezilerle bilgi paylaşımını mümkün kılacağız. Uygulamalı eğitimi okullarımızın öğrencilerini daha iyi bir şekilde yetişmeleri ve sahaya donanımlı gitmeleri için gerçekleştiriyoruz. Bu iş birliği belki yeni yaklaşımı da beraberinde getirecektir. Tarımsal eğitime önemin verilmesiyle birlikte nitelikli insanlar tarıma yön verecekler. Tarım pandeminin de etkisiyle önemli bir hale gelmiştir” dedi.