Akademisyenlerden kaliteli ve ucuz et üretimi için proje

Ondokuz Mayıs üniversitesi (omü) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü çayır Mera Ve Yem Bitkileri Ana Bilim Dalı Akademisyenlerince Yürütülen “türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (tübitak) 1001 Projesi” Ile Besi Kuzularını Yapay Meralarda Otlatarak Kaliteli Ve Ucuz Et üretimini Arttırmak Amaçlanıyor. Yürütücülüğünü Tarla Bitkileri Bölümü çayır Mera Ve Yem Bitkileri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ilknur Ayan'ın Yaptığı “yapay Meralarda Botanik Ve Fitokimyasal çeşitliliğin Ot Verimi, Toprak özellikleri Ve Kuzularda Canlı Ağırlık Artışı Ile Antihelmintik Etkilerinin Belirlenmesi” Adlı Proje 2022 Yılının Kasım Ayında Başladı.

Akademisyenlerden kaliteli ve ucuz et üretimi için proje

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Ana Bilim Dalı akademisyenlerince yürütülen “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Projesi” ile besi kuzularını yapay meralarda otlatarak kaliteli ve ucuz et üretimini arttırmak amaçlanıyor.

Yürütücülüğünü Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlknur Ayan’ın yaptığı “Yapay Meralarda Botanik ve Fitokimyasal Çeşitliliğin Ot Verimi, Toprak Özellikleri ve Kuzularda Canlı Ağırlık Artışı ile Antihelmintik Etkilerinin Belirlenmesi” adlı proje 2022 yılının Kasım ayında başladı.

Meralarda en uygun ve kazançlı karışımlar belirlenecek

Temel amacı besi kuzularını yapay meralarda otlatarak kaliteli ve ucuz et üretimini arttırmak olan projede bu doğrultuda botanik ve fitokimyasal (bitki kimyasal) yönden farklılıklar içeren bitkilerle oluşturulan yapay meraların kuzu canlı ağırlık artışı, toprak özellikleri ve antihelmintik (solucan/parazit düşürücü, öldürücü) etkileri karşılaştırılarak, bu meralarda farklı bitkilerden oluşturulan en uygun ve kazançlı karışım(lar) belirlenecek.

Çalışmalar kapsamında proje ortağı olan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Ambarköprü Deneme İstasyonu arazisinde farklı karışımların ekimi yapıldı. Ardından proje ortağı firma tarafından yetiştirilen kuzular ile 18 Nisan’da otlatma başlatıldı. Deneme için parsel alanının 1 dekar, toplam deneme alanın da 12 dekar olduğu proje kapsamında toplam 72 kuzu otlatılmakta.

Projenin tarıma muhtemel katkıları

Proje sayesinde Orta Karadeniz Bölgesi’nde sulama yapılmayan şartlarda kuzu beslemede en uygun karışım/karışımlar belirlenecek ve kaba yem açığının azaltılmasına katkı sağlanacak. Projede ayrıca, botanik ve fitokimyasal yönden farklılıklar içeren 4 ayrı yapay meranın kuzu canlı ağırlık artışı, toprak özellikleri ve hayvanlarda endoparazit (iç parazit) olan helmintler üzerine etkileri karşılaştırılarak, mevcut meralarda en ekonomik ve kazançlı bitki karışımları elde edilecek.

Öte yandan karışımlarda yer alan hindiba ve sinir otu bitkileri ile hem hayvan sağlığı hem de yemden yararlanma konusunda Türkiye için yeni bilgiler ortaya konulacak.

Proje şu araştırıcılardan oluşuyor:

Prof. Dr. Zeki Acar (OMÜ Ziraat Fakültesi Çayır Mera Yem Bitkileri Ana Bilim Dalı), Prof. Dr. Şinasi Umur (OMÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı), Doç. Dr. Serkan Ateş (Oregon State University Animal and Rangeland Science), Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Şahin (Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü), Dr. Fatih Alay (Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü), Dr. Necda Çankaya (Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü), Dr. Betül Bayraklı (Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü),

Ziraat Yüksek Mühendisi Kadir İspirli (Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü).