Şanlıurfa’daki Okul Yöneticilerine Kapsamlı Seminer

Harran Üniversitesi’nin 30. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında Eğitim Fakültesi tarafından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan okul idarecilerine yönelik‘21. Yüzyılda Değişen Okul Yöneticisi Rolleri: Eğitimin Geleceği’ semineri düzenlendi.

Şanlıurfa’daki Okul Yöneticilerine Kapsamlı Seminer
Şanlıurfa’da bulunan okul yöneticilerinin bilgi ve iletişim çağı gereksinimlerine uygun bilgi, ve donanımlarının geliştirilmesine yönelik olarak Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Karacabey tarafından 21. yüzyılda okul liderlerinin değişen rollerinin ve eğitimin geleceğinin tartışıldığıbir seminerverildi. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundagerçekleşen seminere,İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Işık,Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Atasoy, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı. Yaklaşık 500 okul yöneticisinin katıldığı ‘21. Yüzyılda Değişen Okul Yöneticisi Rolleri: Eğitimin Geleceği’ seminerinde Doç. Dr. Mehmet Fatih Karacabey;Eğitimde, okulda, sınıfta değişimi okumak, başkalarını anlamak, gerçekten bir değişim var mı, eğitimciler olarak bu değişimin neresindeyiz,  eğitim davamız nedir,  ne yapmak istiyoruz, okul teorimiz nedir,  okulun tarafları mutlu mu,  konu başlıklarında bir sunum gerçekleştirdi. 21. yüzyılda, okul yöneticilerinin çağın modern teknolojisine ayak uydurabilmesinin gerektiği vurgusunda bulunanDoç. Dr. Mehmet Fatih Karacabey sunumunda; “Dünyada ve ülkemizde teknolojik gelişmeler sürekli değişim içerisindedir. Bizlerde günün şartlarına göre kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Eğitim ve yönetim anlamını, içinde bulunduğu çağdan alır. Eğitimin vizyonu, kendi sınırlarının ötesinde içinde bulunduğu medeniyetin iddiasıyla ilişkilidir. Medeniyet bir iddiadır. Eğitim bir kurum olarak bunun taşıyıcısıdır. Okullar bu iddianın gerçekleştirildiği stratejik örgütler, okul yöneticileri de stratejik liderlerdir.Dünyadaki değişimi okumak gerekiyor. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde eğitim ve okula ilişkin varsayımlarımızı yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bir işi doğru yapmakla doğru olan işi yapmak arasında fark vardır.Yeniçağın eğitim anlayışında temel hedeflerin ne olması gerektiği sürekli tartışılıyor. Biz de hedeflerimizi hep yüksek tutup çağın gereksinimlerine uymalıyız” dedi. Program, soru cevap kısmının ardından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’un, Doç. Dr. Mehmet Fatih Karacabey’e plaket takdimetmesiyle sona erdi.