Kütahyada 257 kütüphane bulunuyor

KÜTAHYA’DA 257 KÜTÜPHANE BULUNUYOR

Kütahyada 257 kütüphane bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumunun ( TÜİK) açıkladığı 2021 yılı kütüphane istatistikleri verilere göre, Kütahya genelinde 2021 yılı sonu itibarıyla 19 halk kütüphanesi ve 238 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi mevcut.


Kütüphane İstatistikleri verilerine göre, Kütahya’daki 19 halk kütüphanesinde toplam 317 bin 270 kitap bulunuyor ve Halk kütüphanelerinden 113 bin 960 kişi yararlanıyor. Kütahya’daki halk kütüphanelerinin kayıtlı üye sayısı 66 bin 811 olarak açıklanırken, ödünç verilen materyal sayısı ise 173 bin 148 olarak belirlendi.


Kütahya halk kütüphanelerinde bulunan kitapların konularına göre dağılımı ise şu şekilde, 6 bin 272 Genel, 10 bin 933 Felsefe ve Psikoloji, 23 bin 121 Din, 62 bin 21 Sosyal Bilimler, 5 bin 155 Din ve Bilim, 5 bin 461 Doğa bilimleri ve matematik, 9 bin 272 Uygulamalı bilimler ve teknoloji, 12 bin 121 Sanat, 155 bin 254 Edebiyat ve retorik, 27 bin 559 Coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler.


TÜİK verilerine göre Kütahya’da örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ise 211 kütüphane, 27 de Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane olmak üzere toplam 238 kütüphane bulunuyor. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde 222 bin 352 kitap, 452 süreli yayın, 746 CD, 251 DVD, 3 bin 8 Afiş, atlas, harita, disket ve benzeri, 160 bilgisayar, 18 etkileşimli tahta, 51 satranç masası ve 185 zeka oyunu var.