Kıyafetler Eski Yeniler projesiyle geri dönüşüyor

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TOHSAM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “ESKİ YENİLER” PROJESİ, KULLANILMAYAN KIYAFETLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLANMASI İÇİN HEDEFLENEN PROJEDE KAYNAKLARIN AŞIRI TÜKETİLMESİNİ ENGELLEYEREK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKIDA BULUNMAK OLDUĞUNU VE SERGİLENEN ÜRÜNLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRİN DE ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE KAMPÜSTEKİ SOKAK HAYVANLARI YARARINA KULLANILACAĞI BELİRTİLDİ.

Kıyafetler Eski Yeniler projesiyle geri dönüşüyor

Pamukkale Üniversitesi TOHSAM tarafından yürütülen “Eski Yeniler” projesi, kullanılmayan kıyafetlerin geri dönüşümünü sağlanması için hedeflenen projede kaynakların aşırı tüketilmesini engelleyerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak olduğunu ve sergilenen ürünlerin satışından elde edilen gelirin de engelli öğrenciler ve kampüsteki sokak hayvanları yararına kullanılacağı belirtildi.Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOHSAM), Buldan Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü, iş insanlarıyla yürütülen “Eski Yeniler” projesi çerçevesinde hazırlanan sergi Pamukkale Üniversitesi Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi’nde açıldı. Proje çerçevesince tasarlanan ürünler Pamukkale Üniversitesi Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezinde sergilendi. Düzenlenen sergiye Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Şeref Arpacı ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Efe Akbulut, Buldan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gizem Karakan Günaydın, KAVDEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Öncü Yanmaz Arpacı, idari ve akademik personel, öğrenciler ve çok sayıda kişi katılım sağladı. Pamukkale Üniversitesi TOHSAM tarafından yürütülen “Eski Yeniler” projesi, kullanılmayan kıyafetlerin geri dönüşümünü sağlamayı amaçlamaktadır. Proje çerçevesince öncelikle Pamukkale Üniversitesi akademik ve idari personelden, kullanmadığı kıyafetleri değerlendirilmek üzere getirmeleri talep edildi. Sonrasında toplanan kıyafetler Buldan Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Melek Arpacı Gündoğan danışmanlığındaki Moda Tasarımı Programı öğrencileri ve Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu danışmanlığındaki Moda Tasarımı Programı öğrencileri tarafından tasarımları yapılarak yeni bir ürün haline getirildi. Projenin koordinatörlüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Senem Pak ve PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Elçin Şen yürüttü.Ürünlerin satışlardan gelen gelir engelli öğrenciler ve sokak hayvanları yararına kullanılacak


Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOHSAM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Sönmezoğlu “Eski Yeniler” projesinin PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Elçin Şen’in fikri ile ortaya çıktığını, projenin amacının kaynakların aşırı tüketilmesini engelleyerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak olduğunu ve sergilenen ürünlerin satışından elde edilen gelirin de engelli öğrenciler ve kampüsteki sokak hayvanları yararına kullanılacağını belirtti. BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı ise TOHSAM tarafından kendilerine gelen iş birliği talebini memnuniyetle kabul ettiklerini belirterek, kaynakların verimliliğinin öne çıktığı bu dönemde geri dönüştürülebilir malzemelerin değerlendirildiği ekonomik ve sosyal fayda sağlayan bu projeye destek olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.