HRÜ personeline kırım Kango kanamalı ateşi hastalığı eğitim verildi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan personele Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çelik tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile ilgili eğitim verildi

HRÜ personeline kırım Kango kanamalı ateşi hastalığı eğitim verildi
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi başarılı sağlık hizmetinin yanında eğitim çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Hastanede görevli personele belli aralıklarla bazı mesleki ve bilgilendirme eğitimleri verilirken, personelin bazı konularda bilgi sahibi olması sağlanıyor. Bahar ve yaz aylarında sıklıkla görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateş ile ilgili hastanede görevli personele seminer verildi.
Hastane toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çelik, Kırım Kongo Kanamalı Ateşle ilgili hastane personelini bilgilendirdi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına karşı sağlık çalışanlarının korunma ve kontrol önlemlerine daha fazla dikkat etmelerinin son derece önemli olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çelik, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka-ölüm hızının %4,74 olduğunu bu oranın sağlık personellerinde yaklaşık 2 kat daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini ifade etti. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının korunma ve kontrol önlemlerine daha fazla dikkat etmeleri son derece önemlidir. Kırım Kongo Kanamalı Ateş ülkemizde her ne kadar belirli bölgelerde daha sık görülse de farklı bölgelerden de vaka bildirimleri yapılmaktadır” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Çelik, “Çoğunlukla Hyalomma cinsi kenelerle taşınan virüs, insanlara özellikle enfekte kenelerin tutunması veya teması yoluyla bulaşmaktadır. Bulaştıktan belli bir süre sonra ateş, üşüme, halsizlik kas-eklem ağrısı, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi spesifik olmayan birçok şikâyetin dışında kanda pıhtılaşma bozukluğuna yol açması nedeniyle hafif seyirden ağır seyre kadar değişkenlik gösteren kanamalı hastalık tablolarına yol açmaktadır” diye konuştu.
Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının Kırım Kongo Kanamalı Ateş açısından yüksek risk altında olduklarına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Çelik şunları söyledi:
“Özellikle çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar, kasaplar, mezbaha çalışanları ve sağlık personelleri hastalığa yakalanma açısından daha yüksek risk altındadırlar. KKKA tanısı konması durumunda destek tedavileriyle izlem yapılırken, hastalığın etkili antiviral bir tedavisi bulunmamaktadır. Ayrıca Kırım Kongo Kanamalı Ateşe karşı etkin bir aşı da bulunmamaktadır. Ülkemizde Turkovac aşısını da geliştiren Erciyes Üniversitesinin yürüttüğü bir aşı çalışması ise devam etmektedir.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşe karşı korunma ve kontrol önlemlerine riayet edilmesi son derece önemlidir. Kene bulunma olasılığı olan riskli yerlere gidildiğinde mümkün mertebe vücuda örten açık elbiselerin giyilmesi, kenelere çıplak elle temas edilmemesi, öldürmeye çalışılmaması, bu ortamlardan dönüşte kene yönünden tüm vücudun kontrol edilmesi dikkat edilmesi gereken hususlardır. Kene teması olması durumunda ise kişilerin keneyi evde kendi yöntemleriyle çıkarmaya çalışmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ve usulüne uygun bir şekilde kenenin çıkarılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca kene temasından sonraki 10 günlük periyotta Kırım Kongo Kanamalı Ateşte tariflenen şikayetlerin olması durumunda ise en yakın sağlık kuruluşuna ileri tetkik ve destek tedavisi gerekliliği açısından başvurmak gerekmektedir”
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Serap Satış ise havalarının ısınması ile birlikte vaka sayısında artış ihtimali olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile ilgili personele yönelik düzenlenen bilgilendirici seminerin önemli olduğunu ifade ederken, eğitim seminerinin çok yararlı geçtiğini belirtip eğitimi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çelik’e ve katılım gösteren personele teşekkür etti.