DOSTEKli öğretmen ve öğrenciler iklim değişikliğine karşı önerilerini sundu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (dostek) öğretmen Ve öğrencileri, Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programı Kapsamında Düzenlenen Liselerarası Iklim Değişikliği Gençlik çalıştayına Iştirak Etti.

DOSTEKli öğretmen ve öğrenciler iklim değişikliğine karşı önerilerini sundu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) öğretmen ve öğrencileri, Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programında düzenlenen Liselerarası İklim Değişikliği Gençlik Çalıştayına iştirak etti.

İklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele etmek ve sürdürülebilir yaşam inşa edebilmek için gençlerin farkındalığının sağlanması, bilgilendirilmesi ve güçlendirilmesinin hedeflendiği Liseler Arası İklim Değişikliği Gençlik Çalıştayı’na DOSTEK Koleji öğretmenlerinden Serhan Demir, öğrenciler Kerem Yadık, Mustafa Mert Belger ve Kasım Uskutoğlu katıldı.

Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programında liseler arası iklim değişikliği çalıştayına katılan DOSTEK Koleji, bu konu ile ilgili konferansın ardından oluşturulan takımlarda iklim ve çocuk hakları, iklim eğitiminin önemi, beşeri kaynaklı küresel iklim değişimi ve gençliğin bu durumu önleme rolü, küresel ısınma ve kuraklık, biyoçeşitlilik kaybı, Türkiye’de alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi konularında problem durum ve çözüm önerilerini raporlaştırarak sundu.

İklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinin başarılmasında eğitimin kilit bir öneme sahip olduğunu vurgulayan DOSTEK Müdürü Saadettin Dumlu; “Küresel iklim değişikliği günümüzde çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biridir. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları olan eko sistem değişikliği, göç ve sağlık gibi uzun vadede genç kuşaklar etkilenecektir. Gençlerin bu konuda bilgilendirilmesi, eğitilmesi, sorunu çözmeye yönelik oluşturulan günümüz politikalarının içine entegre edilmesi ve gençlerin soruna kendi bakış açısından çözüm bulmaya yönelik politikalar üretmelerinin teşvik edilmeleri kaçınılmazdır. Öğrencilerimizi iklim değişikliğinin getireceği sorunlara karşı hazırlıklı, sorumluluklarını bilen ve bu sorunlara yenilikçi çözümler üreten bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedeflerimizdir." dedi.