DİRİLİŞ NESLİMİZ

DİRİLİŞ NESLİMİZ

Mevcut nesil , birçok tahribata uğramış ve her biri farklı bir düşünce mecrasına savrulmuştur. Kendi kurallarını kendileri belirleyip doğru bildikleri yanlışlar içinde çırpınıp durmaktadırlar. Hepsi, kendince oluşturdukları hayat tarzıyla ya da felsefeleriyle, bozuk inançların tesirinde kalıp bu yönde hareket etmektedirler. Zihinleri, iyi ve kötü unsurların muallâkında kalmış bu nesil,  bizleri üzmekle birlikte büyük bir ye'se de düşürmektedir.


      Geleceği inşa etmeye çalışanlar olarak, geleceğimizi yıkıma sürükleyen ve tüm manevi güzellikleri imha edecek olan -yeni neslin gidişatı polemiğini- gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yaşanılan ve yaşanılacak olan bu manevi çöküş gelecek adına büyük bir yıkımın habercisi olsada bu neslin dirilmesi gerektiğinin idrakına çoktan varmış olmamız gerekmekte. Bunun mukabilinde çözüm üreterek bu çözümleri en kısa sürede tatbik edip fiiliyata dökmeliyiz. Bu neslin, Kur'an ve sünneti merci alarak ele alıp, haktan hakikatten emin olmaları gerekiyor. İmanlarını kemâle erdirmezsek dinin bilincinden gitgide uzaklaşabilirler. Gittikleri yolun ve tuttukları klavuzun, onları ne tür bir girdaba sürüklediğini ve nihayetinde başlarına gelebilecek olan menfi halleri idrak etmeleri gerekmektedir. Mevcut neslin bu hali içimizi sızlatırken, umutlarımızın tekrar yeşermesi adına gözardı edilemeyecek derecede güzel bir gerçeğin varoluşu da unutulmamalı. Gerek siyasi sistemimizin gerek de diyanetimizin ve gençler adına çalışan birçok kurumun,  çocuklar ve gençler nisbetinde yapmış olduğu ve hala da yapmakta olduğu yenilikler, düzenlemeler, etkinlikler, programlar... vs. sayesinde yeni neslin itikadı, ahlakı, davranışları, hayat felsefeleri, bakış açıları.. iyiye doğru yol aldığı da gözden kaçmaması gereken bir olgudur. Yeni neslin, hayatının her aşamasını namaz ile, Kuran ile,temiz ahlak ile, ilim ile, dua ile hemhal etmeye çalışmalıyız. Dini, itikad bazında taklitten çıkarıp ilmi araştırmalara rağbet ettirerek tahkiki imana çıkarmaya çalışmalıyız. İbadeti de kısmi zamanda kısmi ritüelden ziyade, hayatlarının tamamında yaşanabilir bir olguya dönüştürebilmeliyiz. Her an dinin bilinci / düşüncesi ile onları hakiki bir müslüman kıvamına getirmeye çalışmalıyız. 


    Bizler işimizi samimiyetle yapıp ücretimizi Allah'a bırakmalıyız. Bizim derdimiz yeni neslin, kuran ile, ilim/bilim ile, sünnet ile, dinin asli mahiyeti ve olması gereken bilinci ile güzelce yetiştirmek olmalıdır. Bizler inanıyoruz ki, dirilişimize vesile olacak ' DİRİLİŞ NESLİMİZ ' ile paldır küldür ilerletmeye çalıştığımız bozuk çarkımız da bu sayede, raylarını yerine oturtacaktır.

Umutluyuz, çünkü bu nesil ile; ne Fatih'ler, ne Selehaddin'ler, ne Abdülhamid'ler yetişeceğine tüm yüreğimizle inanıyoruz ...

Şura Işıkay