Deneyap Kart Proje Müsabakası için Müracaatlar Başladı

Teknoloji geliştiren bir Türkiye amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdüren Türkiye Teknoloji Ekibi Vakfı yeni bir projeyi...

Deneyap Kart Proje Müsabakası için Müracaatlar Başladı

Teknoloji geliştiren bir Türkiye amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdüren Türkiye Teknoloji Ekibi Vakfı yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Katma pahası yüksek, yerli ve ulusal olarak üretilen Deneyap Kart ile “DeneYap Kart Proje Yarışması” düzenleyen T3 Vakfı yetenekli gençleri bir ortaya getirecek. Düzenlenen yarışa gençler yalnızca Deneyap Kartlarla (Deneyap Kart/Deneyap Kart 1A/Deneyap Kart Mini)   geliştirdikleri projelerle katılabilecek. 2-3 kişilik ekipler halinde iştirak yapılabilen müsabakanın son müracaat tarihi ise 13 Şubat 2023.

 

İki Basamaklı Müsabakada Toplam Ödül 300 bin TL

 

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen gençlerin tespit edilmesi ve desteklenmesi emeliyle geliştirilen projelerden biri olan yarış iki evreden oluşuyor.  Yarışmanın ilk aşamasında, yarışmacılar bulundukları vilayetlerde ekip kurarak vilayet temsilcisi olmak için yarışıyor. Bu kademede iştirakçilerden, belirlenen kategoriler ortasından seçim yaparak Deneyap Kart ile proje hazırlamaları bekleniyor. Yarışmacılar, geliştirdikleri projelere dair bilgileri mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasında bulunan formu eksiksiz doldurarak başvurularını tamamlıyor.

 

İlk kademe hakem heyeti tarafından değerlendirildikten sonra sıralamalar vilayet bazlı olarak açıklanıyor. Bu aşamada birinci olan ortaokul, lise ve üniversite grupları, vilayet temsilci gruplar olarak ikinci etaba geçmeye hak kazanıyor. İkinci etapta ise temsilci seçilen kadrolar ortasında Türkiye geneli bir müsabaka düzenlenecek. Temsilci seçilen gruplar bir sonraki basamağa birinci etaptaki projelerini geliştirerek katılacak. Yapılan geliştirmelerde rastgele bir sonlandırma bulunmazken, iştirakçiler projelerinin geliştirilmiş halini mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasına yükleyecek. Projeler hakem heyeti tarafından değerlendirildikten sonra Türkiye geneli sıralama açıklanacak ve ortaokul, lise, üniversite olmak üzere üç kategoride bedellendirilen projelerde dereceye giren kadrolara toplam 300 bin TL ödül verilecek.

 

STEAM, Objelerin İnterneti, Doğal Afet, Tarım ve Hayvancılık… 

Toplam 9 farklı müsabaka kategorisinde gençler yarışabilecek.

 

STEAM

Gerçek dünya sorunlarının tanımlanması ve tahlilinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerine has bilgi ve marifetlerin disiplinler ortası yaklaşımla bir ortada kullanıldığı “STEAM” projeleri bu kategoride kıymetlendirilir.

 

Nesnelerin İnterneti

Bir yahut birden fazla objenin internete erişimini sağlayarak bir uygulama üzerinden denetim eden, objelerden gelen bilgileri işleyen ve tahlil eden, elde edilen bu bilgilerle yeni sorunlara tahliller üreten projeler yarışabilir.

 

Doğal Afet

Yaşanabilecek doğal afetlerin evvelden kestirimine, doğal afetler hakkında bilgilendirme yapmaya ve ihtarlar oluşturmaya, yaşanabilecek bir afet durumunda gerekli makamlara ve kurtarma ünitelerine otomatik olarak bildirim yapabilecek sistemlerin oluşturulmasına tıpkı vakitte insanların doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesine, doğal afetlerin önlenmesine ve ziyanlarının azaltılmasına yönelik “doğal afet” projeleri bu kategoride yer alır. 

 

Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve hayvancılık teknolojileri alanında üreticilerin daha fazla randıman elde edebilmeleri için bir bulut bilgi tabanı içerisinde bitki ve hayvan yetiştiriciliğinin bütün evreleri üzerine, bilhassa toprağın su ve besin hususu durumları, bitkilerin hastalık ve ziyanlardan etkilenme durumları, hayvanların gelişim basamakları, beslenme durumları ve eser kaliteleri ile bitkisel eserlerin olgunlaşma periyotları, hasat ve depolamada fire (kayıp) durumlarının yakından takip edilmesi, bu doğrultuda bilgilerin toplanması ve yapay zekâ ile bu bilgilerin kullanılmasına yönelik bölgesel projeler bu kategoride yarışabilir. Akıllı ve hassas tarım sistemlerinin tanıtımına, topraksız (hidroponik) tarımın modellenmesi ve geliştirilmesine, tarım eserlerinin verimli bir biçimde yetiştirilmesine, hava kaidelerine karşı korunmasını sağlayan teknolojilerin tanıtımına ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik projeler sunulabilir. Hayvanların tüm hareketlerinin takibini sağlayan akıllı bilezikler (pedometre) üzere hayvancılık teknolojilerinin tasarımı ve geliştirilmesi odaklı projeler de bu kategoride yer alır. 

 

Sağlık

Sağlığın hayatımızda temel mevzulardan biri olduğu düşünüldüğünde; sıhhat alanında tedavi edilemeyen, ilacı bulunamayan, teşhisi konulamayan hastalıklara tahliller üretilebilecek projeler hazırlanabilir. Bunun yanı sıra hastane içerisinde hastaların ve hasta yakınlarının konforunu sağlayacak, sıhhat çalışanlarının işlerini kolaylaştıracak, nüfusu ağır bölgelerde hastanede oluşabilecek hasta sıralarının önüne geçebilecek, yerinde ve vaktinde müdahale sağlayacak, engelli bireylerin ömürlerini kolaylaştırarak ve konforlarını artırabilecek projeler de “sağlık” kategorisinde yarışabilir.

 

Algoritma / Mantık Tasarımı

Tanımlaması yeterli yapılmış örnek bir sorunun tahlili üzerinde kurallara uygun, tüm ihtimallerin dikkate alındığı bir algoritma tasarlanması, tasarlanan algoritmanın sıralı mantıksal adımlarla ve akış şeması ile söz edilmesine yönelik projeler sunulabilir.

 

Robotik ve Kodlama

Algoritma mantığını öğrenen ve geliştiren bireyler, hayatlarında karşılaştıkları her sorun için tahlil üretebilme maharetini de elde etmiş olur. Çizgi izleyen bir robot geliştirmek, meskendeki ışıkları belli bir tertipte ve koşullara bağlı olarak yakacak bir sistem tasarlamak ya da elmaları kamerası ile algılayıp çürük yahut taze biçiminde ayıracak robotik bir kol tasarlamak, bu alanda yapılabilecek uygulamalardan bazılarıdır. Bu kapsamda, var olan bir sorunun tahlilinde yazılım süreçlerinin, makinelerin ve elektronik teçhizatların kullanıldığı projeler sunulabilir. 

 

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Akıllı ulaşım sistemleri, altyapı dâhil karayolu nakliyatı alanında bilgi ve bağlantı teknolojilerini kullanarak güvenlik, sürüş konforu ve verimliliği artırmayı, tıkanıklık ve etrafa verilen ziyanları azaltmayı maksatlar. Bu sistemler, farklı bağlantı ve trafik idare biçimleri ile kullanıcıları bilgilendirir ve ulaştırma ağlarının daha akıllı ve koordineli kullanımını sağlar. Yerleşim yerlerinde kullanılan akıllı ulaşım sistemlerinin tanıtımı, modellenmesi, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik projeler bu kategoride sunulabilir. 

 

Yapay Zeka

Yapay zekâ her alana uygulanabilmekle birlikte; ses tanıma, manzara sürece, doğal lisan sürece, muhakeme, makine çevirisi, reklam ve tavsiye sistemleri, endüstriyel eserlerin bakım kestirimleri, spor performanslarının kıymetlendirilmesi, haritalama, rota oluşturma, şoförsüz araç imali, kanserli hücre tespiti, gök cisimlerinin kimyasal yapısının tahlil edilmesi, tarlalardaki bitkilerin durum tespiti, sahtekârlık tespiti, obje ve kişi tespit/takip sistemleri üzere uygulamalar bu alanlara verilebilecek örneklerden bazılarıdır. Yapay zekânın şimdiki bir sorunu çözmek üzere bir alana uygulanmasına, kullanım alanlarının tanıtımına ve alternatif kullanım alanlarına yönelik projeler sunulabilir.

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı