Büyüleyici eserler Sanat Galerisinde

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT GALERİSİ'NİN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI, SAKARYA'NIN EN YETENEKLİ HATTATLARIN ESERLERİNİN SERGİLENDİĞİ 'KENZ'ÜL ARŞ' SERGİSİ AÇILDI. AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİREN BAŞKAN EKREM YÜCE, "BİZ SANAT DÜNYASINA DA KALICI İZLER BIRAKMAK İSTİYORUZ. HATTATLARIMIZIN ÇALIŞMASIYLA AYETLERİ, HADİSLERİ VE ANLAMLI SÖZLERİ YAZIYA İŞLİYORUZ. ARŞIN HAZİNELERİNDEN ESİNTİLER İÇEREN SERGİMİZ GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ" DEDİ. KÛFÎ TEKNİĞİYLE YAZILAN SURE VE AYETLERİN YER ALDIĞI ESERLER 1 AY BOYUNCA SERGİLENECEK.

Büyüleyici eserler Sanat Galerisinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nin ev sahipliği yaptığı, Sakarya’nın en yetenekli hattatların eserlerinin sergilendiği ’Kenz’ül Arş’ sergisi açıldı. Açılışı gerçekleştiren Başkan Ekrem Yüce, "Biz sanat dünyasına da kalıcı izler bırakmak istiyoruz. Hattatlarımızın çalışmasıyla ayetleri, hadisleri ve anlamlı sözleri yazıya işliyoruz. Arşın hazinelerinden esintiler içeren sergimiz gerçekten büyüleyici" dedi. Kûfî tekniğiyle yazılan sure ve ayetlerin yer aldığı eserler 1 ay boyunca sergilenecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerine özellikle son günlerde hız verdi. Sanatın her dalında aktivite programlayan, Sakarya’da sanatçıyı ve sanatı, binlerce kişiyle buluşturan belediye birbirinden güzel sergilere de ev sahipliği yapıyor. Son olarak ise, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Görevlisi Hattat ile öğrencilerinin kağıda döktüğü hat sanatı eserlerinin yer aldığı bir sergi açıldı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapılan sergi açılışına Başkan Ekrem Yüce de katıldı. Programda ayrıca; Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli ile Büyükşehir bürokratları ve çok sayıda sanatsever yer aldı.


Alanda sergilenen eserleri inceleyen Yüce, serginin asıl mimarı olan Öğretim Görevlisi Altuğ’dan bilgi aldı. Küfi tekniğiyle ayet ve surelerin işlendiği "Kenz’ül Arş" isimli Küfi Hüsn-i Hat sergisi ilk günden sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Yüce, şehirde atılan her adımda ve yapılan her çalışmada sanata ve kültürel değerlere önem verdiklerini ifade etti. Hat sanatını Türk kültüründeki yerine dikkat çeken Yüce, aynı zamanda hattat olan padişahlardan örnekler verdi. Yüce, Sakarya’da sanat dünyasına da kalıcı eserler bırakmak istediklerini dile getirdi. Konuşma sonrasında sergiye katılan hattatlara Başkan Yüce tarafından katılım belgesi takdim edildi. Serginin 1 ay boyunca ücretsiz şekilde ziyarete açık olacağı ifade edildi.


Başkan Yüce, Kur’an-ı Kerim’den ilham alan hattatların çalışmalarının çok kıymetli olduğunu anlatırken, "Sözlerime başlamadan önce yakın zamanda kaybettiğimiz, edebiyat camiasının kıymetli isimlerinden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’ in şu mısralarıyla devam etmek istiyorum; Ol dedin olduk senden. Gel dedin geldik sana. Başımız yerde... İşte bu tevazuuyla neredeyse çeyrek asırdır milletimize hizmet ediyor, halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla mücadele ediyoruz. Allah’ın şehrimize bahşettiği spor, doğa, bisiklet, tarım, turizm, sanayi, eğitim, kültür ve sanat nimetlerini en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin sahip olduğu gerek coğrafi gerek kültürel avantajları sayesinde ülkemize örnek olmaya devam ediyor, sanat dünyasına da kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Yüce Allah’ın efendimiz aleyhisselam’a ve onun aracılığıyla bizlere verdiği ilk emir oku emridir. İlk emirden bugüne kadar biz Müslümanlar bu emir etrafında İslam tarihi boyunca Kur’an-ı Kerim’den ilham alan hattatların çalışmalarıyla ayetleri, hadisleri ve anlamlı sözleri en güzel şekilde yazıya geçirmek için geliştirdik" dedi.


Sakarya’daki hat çalışmalarını medeniyet unsuru haline getirerek geliştirdiklerini kaydeden Yüce, "Kur’an Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı. Sözünden anlaşıldığı üzere hat sanatı İstanbul’da gelişip zirveye ulaşmıştır. Osmanlı zamanında bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi gösteren, bizzat yazı ile meşgul padişahlar da çıkmıştır. II. Bâyezid, II. Mustafa, III. Ahmed, II. Mahmud ve Abdülmecid ilk akla gelen hattat sultanlardır. Kenz’ül-Arş adını taşıyan ve isminden de anlaşılacağı üzere Arş’ın hazinelerinden esintiler içeren bu sergi; hat sanatının başlangıcında kullanılmış olan kufi yazılarla yapılmış orijinal tasarımları içermektedir. Kufi Çalışmaları adlı derse katılan her yaş ve meslekten vatandaşımızın ellerinin emeği, gözlerinin nuru olan eserlerin sergilenmesiyle Sakarya’mızın sanat vizyonundaki hat çalışmalarını medeniyet unsuru haline getiriyor ve geliştiriyoruz" diye konuştu.