Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve inovasyon alanındaki başarısını sürdürüyor

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERDEN SAĞLIK BİLİMLERİNE; ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR. BU ÇERÇEVEDE 2022 YILINDA DA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR PROJE, ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞ BİRLİKLERİ, FİKRİ HAKKA KONU ÇALIŞMALAR VE GİRİŞİMCİLİK TEMALARI ALTINDA DEVAM ETTİ.

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve inovasyon alanındaki başarısını sürdürüyor

Anadolu Üniversitesi sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine; araştırma, geliştirme, inovasyon ve girişimcilik alanlarında başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede 2022 yılında da yürütülen çalışmalar proje, üniversite-sektör iş birlikleri, fikri hakka konu çalışmalar ve girişimcilik temaları altında devam etti.TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde açılan “Spor Araştırmaları” çerçevesinde Prof. Dr. Mehmet Yanardağ’ın proje yürütücüsü olduğu “Özel gereksinimi olan ve olmayan çocuğa sahip ebeveynlerin fiziksel aktivite davranışlarını değiştirmeye yönelik web 2.0-model temelli müdahale programının tasarımı ve etkililik analizi” isimli proje kabul edildi. TÜBİTAK ARDEB 1001: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı içinde destek almaya hak kazanan “Animasyon eğitiminde disiplinlerarası bir yaklaşım: ‘medikal animasyon’ ders tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi” isimli proje, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden destek alan ilk TÜBİTAK ARDEB 1001 projesi oldu. Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap’ın yürütücüsü olduğu farklı disiplinlerden araştırmacıların yer aldığı projede medikal animasyon alanında disiplinlerarası bir ders programı elde edilmesi hedeflendi.Prof. Dr. İbrahim Halil Diken’in proje yürütücüsü olduğu ve destek almaya hak kazanan “Proje DilDa: Özel gereksinimli öğrencilerin dil becerilerini destekleme ve problem davranışları ile baş etmede ilkokul öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine yönelik çevrimiçi platformun geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanması” isimli proje TÜBİTAK ARDEB 1001: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.Ayrıca yeni oluşturulan TÜBİTAK 4008: Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı içerisinde Doç. Dr. Aysun Çolak’ın proje yürütücüsü olduğu “Olumlu davranışsal destek: genel eğitim ortamlarında alternatif davranış yönetimi” isimli proje ve Arş. Gör. Dr. Şerife Şahin proje yürütücüsü olduğu “Ebeveyn Okulu: Otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin ergenlik dönemi problem davranışları ve yenilikçi baş etme yolları” isimli projeler de destek almaya hak kazandı.Prof. Dr. Semra Günay’ın proje yürütücüsü olduğu “İnönü’den Sakarya’ya Milli Mücadele Rotasının Oluşturulması ve Etkilerinin İzlenmesi” isimli proje de TÜBİTAK ARDEB 3005: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Destek Programı çerçevesinde destek aldı. Proje, Anadolu Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu ilk TÜBİTAK 3005 projesi olup, aynı zamanda Turizm Fakültesi’nden destek almaya hak kazanan ilk TÜBİTAK ARDEB projesi olarak belirlendi.Doç. Dr. Elvan Günel’in proje yürütücüsü olduğu “Öğrencilerle geçmişin peşinde: sosyal bilgiler eğitimi bağlamında müzeler ve tarihi mekânlarda öğrenme etkinliklerinin geliştirilmesi ve uygulanması” isimli proje, TÜBİTAK 4004: Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı içerisinde destek almaya hak kazandı.Oyun ve animasyon alanlarında çalışanların bireysel ve takımlar halinde üretime geçebilecekleri bir platform sunulması amacıyla “Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi” projesi başlatıldı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Üreten Şehirler Programı çerçevesinde finanse edilen ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle yürütülen projede Games United ve Eskişehir Ticaret Odası ortak olarak yer aldı.“Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde pek çok çalışma gerçekleştirildi”


ARİNKOM TTO Üniversite Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü tarafından son dönemde yürütülen çalışmalar çerçevesinde özellikle engelli/dezavantajlı bireylerin iş hayatına katılımı, Türkiye’de kadınların eşit siyasi katılım ve karar alma mekanizmaları için güçlendirilmesi, mevsimlik tarım çocuk işçiliğine yönelik interaktif e-ders yazılımlarının tasarımı ve geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme faaliyetleri için e-öğrenme platformu geliştirilmesi, beyaz eşyalar için doğaya dost tasarımlar çerçevesinde başarılı uygulamalar gerçekleştirildi. Bu iş birlikleri sanayi ve sektör kuruluşları ile çıktı odaklı tasarlanarak Ar-Ge ve tasarım merkezleri başta olmak üzere bakanlıklar, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ’ler ve uluslararası kuruluşlar ile hayata geçirildi. Anadolu Üniversitesi çatısı altında sağlık bilimleri ve eczacılık alanlarındaki çalışmalara ek olarak sosyal ve beşerî bilimler konularının Ar-Ge ögeleri ile birleştirilmesiyle sosyal etkisi yüksek bu projeler, üniversitelerin üçüncü misyonu olan topluma katkı açısından da ekosisteme önemli katkılar sağlıyor.Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi 2022 yılında yaklaşık 20 uluslararası proje çalışmasında başarılı bir şekilde yer aldı. 2022 yılında kabul edilen VOICEU: Values of Interwoven Cultures in European Union isimli proje Anadolu Üniversitesi’nin kabul edilen ilk Jean Monnet Module projesi oldu. Proje içerisinde lisansüstü ve çevrim içi dersler, simülasyon faaliyetleri, iş birliği görüşmeleri gibi çalışmaların yanı sıra Açıköğretim Sistemi içinde kurulan Avrupa Çalışmaları Öğrenci Topluluğu bünyesinde her ay gerçekleşen söyleşiler tüm katılımcıların erişimine sunuluyor.2022 yılı içerisinde Anadolu Üniversitesinin hak sahibi olduğu 7 ulusal, 6 uluslararası patent başvurusu yapıldı. Yine 2022 yılı içerisinde Anadolu Üniversitesi’nin hak sahibi olduğu 14 ulusal patent başvurusu tescil ile sonuçlandı. Ulusal başvurulardan rüçhan alınarak yapılan 16782324.4 başvuru numaralı "Method and system for realizing character input by means of eye movement" başlıklı uluslararası Avrupa patent başvurusu 2022 yılında tescil ile sonuçlandı. Bu çerçevede 2017 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi hak sahipliğinde yapılmış 72 ulusal, 57 uluslararası patent başvurusu bulunuyor. Bu başvurulardan başta Avrupa Patent olmak üzere 11 uluslararası patent ve 51 ulusal patent tescil almaya hak kazandı.“Akademik girişimler devam ediyor”


Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğinde oluşturulan ARİNKOM TTO ve ETTOM tarafından yürütülen BİGG TEAM Girişimcilik Destekleme Programı’nda yer alan ve desteklenmeye hak kazanan Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay “Akuafonik tarım ile yeni ürünlerin ekonomiye kazandırılması/gıda güvenliği ve güvencesinde iyileşme” isimli projesiyle TÜBİTAK’a başvuru yaparak 450 bin TL’lik hibe desteğini alarak 3B Eko Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni kurdu. Ayrıca Eczacılık Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Pervin Soyer “Doğal içerikli oral sprey geliştirilmesi” projesiyle TÜBİTAK’a başvuru yaparak 450 bin TL’lik hibe desteğini alarak Biovarius Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu.