17 yazarın katkı verdiği “İklimin Geleceği” kitabı yayımlandı

Kastamonu üniversitesi Tarafından “iklimin Geleceği: Geleceğin Iklimi” Projesi Ekibi Ve Eğitmenleri Tarafından Kaleme Alınan “iklimin Geleceği – Iklim Değişikliğine Disiplinlerarası Bir Bakış” Isimli Kitap Yayınlandı.

17 yazarın katkı verdiği “İklimin Geleceği” kitabı yayımlandı

Kastamonu Üniversitesi’nde kaleme alınan “İklimin Geleceği-İklim Değişikliğine Disiplinlerarası Bir Bakış” isimli kitap yayımlandı.

Kastamonu Üniversitesi tarafından Daday ilçesinde gerçekleştirilen proje, TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinden desteklenerek, geçtiğimiz Ağustos ayında tamamlandı. Projede, katılımcılar 7 günlük süreçte 71 saat eğitim, 20 atölye, 3 bilimsel gezi, 1 sergi, 1 çalıştay ve 1 fidan dikim etkinliğine katıldı.

Projeye, Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisas üniversitesi olan Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Berkan Güngör’ün yürütücülüğünde TÜBİTAK tarafından destek sağlanmış olup, proje ile lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören gençlerin interaktif uygulamalarla iklim değişikliği konusunu çeşitli boyutlarıyla ele alarak bilgi seviyelerini artırılması hedeflendi.

Daday’da gerçekleştirilen "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi" adlı TÜBİTAK projesi çerçevesinde, iklim krizini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan benzersiz bir kitap yayımlandı.

14 bölümden oluşan kitap farklı disiplinlerden ve kurumlardan 17 yazarın katkılarıyla oluşturuldu. Kitabın iklim değişikliği alanında bilimsel çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar için bir referans kaynağı olması amaçlanıyor. Bu sayede bilimsel bilginin toplumla buluşması, yaygınlaştırılması ve mümkün olduğunca erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Kitabın editörlüğünü, Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nden Proje Yürütücüsü Öğretim Görevlisi Berkan Güngör ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük üstlendi.

Kitapta bölüm yazarlıklarını İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekai Şen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tevfik Erdem ve Araştırma Görevlisi Hilal Saygılı Balcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Uzay Karahalil, Harran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Hakkı Aydoğdu, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Yenigün, Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Gümüşçü, Araştırma Görevlisi Fatmanur Aksöz ve Kastamonu Üniversitesinden Prof. Dr. Kasım Yenigün, Prof. Dr. Tolga Ulusoy, Doç. Dr. Erol Tekin, Öğretim Görevlisi Ahmet Tabanlıoğlu, Öğretim Görevlisi Berkan Güngör ve Öğretim Görevlisi Mehmet Fırat Olgun üstlendi. Ayrıca, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Mehmet Özdemir de kitaba katkıda bulundu.