KKTC ODTÜ Kampüsünde öğrencilerden zam protestosu

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) KAMPÜSÜ’NDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, ÜNİVERSİTEDEKİ ZAMLARI PROTESTO ETTİ.

KKTC ODTÜ Kampüsünde öğrencilerden zam protestosu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kampüsü’nde eğitim gören öğrenciler, üniversitedeki zamları protesto etti.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kampüsü’nde rektörlük tarafından açıklanan yeni dönem öğrenim ve yurt ücretleri, öğrenciler tarafından düzenlenen eylemle protesto edildi. Ulaşım, yemek ve barınma konusundaki yüksek fiyat artışına karşı kalıcı çözümler üretilmesini isteyen öğrenciler, bu sorunların çözülmesi için okul yönetiminden destek istedi.“Müşteri değil öğrenciyiz”


Öğrenciler, yıllık okul ücretine yapılan zamların geçimlerini etkilediğini belirterek, müşteri olarak değil birer öğrenci olarak değerlendirilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Yurt ücretlerinin ve eğitim masraflarının arttığını belirten öğrenciler, üniversiteye ulaşım konusunda da mali sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Öğrenciler tarafından yayınlanan bildiride, “Bugün burada ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri olarak sesimizi duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. Okulumuzda yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz süreçlere baktığımızda hem akademik anlamda hem mali anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Okulumuzun bir üniversitenin en temel sunduğu hizmetleri bile vermekten uzak olması, bugün bizleri burada bu durumu protesto etmek mecburiyetinde bırakmıştır. Bizler burada sesimizi yükseltirken yıkıcı bir üslup benimsemiyoruz. Tam tersine okulumuzun sorunlarına yapıcı çözümler üretmek, bu yolla da bizlerin mağduriyetinin giderilmesinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu noktada öğrenciler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak haklarımızdan da taviz verecek değiliz. Bizler yönetimden günü kurtaracak söylem ve politikalar değil, uzun vadede de okulumuzdaki sorunların ortadan kalkmasını sağlayacak kalıcı ve yapısal çözümler istiyoruz. Bugün okulumuzda bizler yani öğrenciler, ekonomik krizin yıkıcı etkileri ve artan fiyatlar karşısında adeta eziliyoruz. Okulumuzdaki işletmeler, bizlerin yararına çalışan ve kamu hizmeti sunan işletmeler olarak değil, sadece kar odaklı çalışan işletmeler olduğu müddetçe, sağlık hizmetleri yetersiz kaldığı sürece, öğrenciler, akademik binalar ve yurtlar başta olmak üzere her alanda temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun bırakıldığı müddetçe okulumuz gün be gün zarar görmeye devam edecektir. Unutulmasın ki ODTÜ KKTC öğrencisi müşteri değildir. Bu okul bizlerin, yani öğrencilerindir” ifadeleri kullanıldı.“Okul yönetimi ve öğrenciler koordineli çalışmalı”


Öğrencilerin yayınladığı bildiride ayrıca, “Okulumuzun akademik kalitesinin düşmesi tehlikesine karşı etkin önlemler alınmasını, akademik kaliteyi etkilemesi muhtemel kararlardan vazgeçilmesi, orta gelirli bir aileye mensup bir öğrencinin dahi karşılaması oldukça güç olan yurt ve öğrenim ücretleri zamlarının geri çekilmesini, ulaşım ve yemek gibi konularda öğrencilerin yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakılmasına son verilmesini, okulumuzun sorunlarına ilişkin okul yönetiminin kapsamlı bir şekilde bizleri bilgilendirmesini, bir üniversitenin öğrencisine vermeyi taahhüt ettiği imkanların verilmesini, gerekirse okulumuzun sorunlarının çözülmesi adına okul yönetimi ile öğrencilerin koordineli olarak çalışılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizin karşılanması, okulumuzun sorunlarının çözülmesi için, öğrencilere okulumuzun durumunun yönetim tarafından şeffaflıkla anlatılması ve öğrencilerin dinlenerek ortak akıl yoluyla kampüs sorunlarının çözülmesi için yönetimle birlikte karar alma süreçlerinde yer alması bizim bütün sorunlar için sunduğumuz açık bir reçetedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, her ne kadar özel statülü de olsa bir devlet üniversitesidir ve bir devlet üniversitesinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek, bizlerin de maddi durumumuzu dikkate alarak hareket etmesi gerekir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için de okul gelirlerinin yalnızca ve yalnızca öğrenciden elde edilecek gelirlerle değil, çeşitli yollarla yaratılacak ek gelirlerle oluşturulması gerekmektedir. Okulumuzu maddi külfetinin neredeyse tamamını öğrencinin karşılamasını beklemek özel statülü devlet üniversitesi sıfatıyla bağdaşmamaktadır” sözlerine yer verildi.