Eski çağlara ait onlarca mühür ziyaretçilerini bekliyor

SERGİDE ORTA TUNÇ ÇAĞI’NA AİT İSİN-LARSA KRALLIĞI DÖNEMİNE VE ESKİ ASSUR DÖNEMİNE AİT AZ SAYIDA MÜHÜR YER ALIYOR.

Eski çağlara ait onlarca mühür ziyaretçilerini bekliyor

Eskişehir, M.Ö. ikinci yüzyıldan Osmanlı dönemine kadar onlarca mührün bulunduğu koleksiyon sergisine ev sahipliği yapıyor.


Eti Arkeoloji Müzesi, “Tarih Öncesinden Osmanlı’ya Mühür Sanatı” sergisine ev sahipliği yapıyor. Tarih öncesi dönemlerden Osmanlı dönemine kadar birçok farklı ve ilginç eserin sunulduğu sergi, koleksiyoner Emre Gürcan’ın kendisine ait mühürlerden oluşuyor. Eserlerin tanıtım bilgilerine göre, koleksiyonun içerisinde, özellikle M.Ö. ikinci yüzyılın başına, diğer bir değişle Orta Tunç Çağı’na ait İsin-Larsa Krallığı dönemine ve Eski Assur dönemine ait az sayıda mühür yer alıyor. Sergide, Genç Tunç Çağı’na, özellikle Mitanni Krallığı’na ait çok fazla mühür ziyaretçilerini bekliyor. Demir Çağı’na ait mühürler ise sergide en yoğun bulunan gruplar arasında bulunuyor. Bu döneme ait mühürler arasında Yeni Asur Krallığı, Yeni Babil Krallığı Urartu ve Akhaimenid (Pers) mühürleri dikkat çekiyor. Bu mühürlerin büyük bir çoğunluğunun Anadolu’nun Güneydoğu ve Doğu bölgesinden gelmiş olduğu düşünülüyor. Serginin bir diğer dikkat çeken büyük grubunu ise Part Krallığı ve Sassani mühürleri oluşturuyor.


Sergi, 30 Haziran tarihlerine kadar ziyaret edilebilecek.