Cezayirde ‘Türkçe seçmeli ya da zorunlu ders olarak okutulacak

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) İLE CEZAYİR’İN ÖNEMLİ ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA OLAN 8 MAYIS 1945 GUELMA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA AKADEMİK, BİLİMSEL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER KURMAK ÜZERE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI. SAMSUN TEKNOPARK VE 8 MAYIS 1945 GUELMA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA DA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANARAK, TEKNOPARK TECRÜBELERİNİN VE İMKANLARININ GUELMA ÜNİVERSİTESİ’NE AKTARILMASI AMAÇLANIYOR.

Cezayirde ‘Türkçe seçmeli ya da zorunlu ders olarak okutulacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Cezayir 8 Mayıs 1945 Guelma Üniversitesi arasında imzalanan protokole göre, Cezayir’de Türkçenin seçmeli ya da zorunlu ders olarak okutulması ve kurs, sertifika gibi programlarla desteklenmesi konularında mutabakat sağlandı.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Cezayir’in önemli üniversiteleri arasında olan 8 Mayıs 1945 Guelma Üniversitesi arasında akademik, bilimsel ve kültürel ilişkiler kurmak üzere iş birliği protokolü imzalandı. Samsun Teknopark ve 8 Mayıs 1945 Guelma Üniversitesi arasında da iş birliği protokolü imzalanarak, Teknopark tecrübelerinin ve imkanlarının Guelma Üniversitesi’ne aktarılması amaçlanıyor.


OMÜ Rektörlüğü’nde gerçekleşen törende protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve 8 Mayıs 1945 Guelma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. TarikBordjıba imza attı. Samsun Teknopark ve Guelma Üniversitesi iş birliği protokolünü ise Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan ve Guelma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tarik Bordjıba imzaladı.


İmzalanan protokolle iki üniversite arasında; bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak, öğretim elemanları ve öğrencileri değişim programlarınıdevreye sokmak ve karşılıklı yarar sağlayan araştırma projelerini birlikte yürütmek hedefleniyor. 5 yıl geçerli olacak anlaşmayla her iki üniversite de yayınları, bilimsel-teknik materyalleri ve bilimsel dergileri karşılıklı olarak paylaşacak.“Cezayir’de Türkçe seçmeli ya da zorunlu ders”


İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ziyareti için konuk Bordjıba’ya teşekkür ederek üniversiteler arasındaki iş birliğinin güzel bir başlangıç olmasını diledi. Protokolün kısa sürede işlevsellik kazanmasını isteyen Rektör Ünal, “Tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması en temel arzumuzdur. Bu nedenle bu anlaşmayı bir fırsat olarak görüyoruz. Ayrıca birikimlerimizin paylaşılmasını ülkeler açısından da son derece değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.


Protokol çerçevesinde Cezayir’de Türkçenin seçmeli ya da zorunlu ders olarak okutulması ve kurs, sertifika gibi programlarla desteklenmesi konularında mutabakat sağladıklarını söyleyen Rektör Ünal, “Özelikle proje bazlı karşılıklı iş birliğini önemsiyoruz. Bu nedenle Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO’nun tecrübesini mentorluk düzeyinde Cezayirli kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz” dedi.“Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine katkı sağlayacağız”


İki üniversite arasında iş birliği protokolünün imzalanmasından dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen 8 Mayıs 1945 Guelma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tarık Bordjıba, iş birliği ile teknoloji, bilimsel projelerin geliştirilmesi ve Türkçenin üniversitelerinde yabancı dil olarak öğretilmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.


Türkiye ve Cezayir ilişkilerinin oldukça önemli olduğunu belirten Bordjıba, bu ilişkinin gelişmesine daha fazla katkı sunmak istediklerini de vurguladı.Bordjıba, konuşmasını misafirperverlikleri için Rektör Ünal ve ekibine teşekkür ederek tamamladı.


Erasmus KA 107 projesi kapsamındaOMÜ’ye bir haftalık ziyaret gerçekleştiren Cezayir ekibini Rektör Ünal, protokol imza töreni sonrasında makamında kabul etti.OMÜ’ye uluslararası akademik iş birliği ziyareti


Öte yandan, Kazakistan’ın en büyük şehri Almatı şehrinde bulunan Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zakir Jumakulov katıldı. Görüşmede iki üniversite arasında eğitim alanında yapılacak iş birlikleriyle, ülkeler arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili konular ele alındı.Kazakistan heyetinde yer alan Araştırma ve Uluslararası İş Birliğinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zakir Jumakulov, Bilim ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. AbdraimovaMoldir ve Bilim ve Lisansüstü Eğitim Anabilim Dalı Baş Uzmanı Prof. Dr. ChancharovaAliya, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret ederek konukseverlikleri için teşekkür etti.


Görüşmede Rektör Ünal’a; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesinde Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde Türk dili okutmanı olarak görevlendirilen Dr. Öğr. Üyesi Safa Çelebi de eşlik etti.


Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.