Anadolu İİBF yarım asrı aşan tecrübesiyle başarılı mezunlar vermeye devam ediyor

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) 60 YILIN ÜZERİNDEKİ GEÇMİŞİ İLE TÜRKİYE’DE KURULAN AKADEMİLER İÇİNDE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR.

Anadolu İİBF yarım asrı aşan tecrübesiyle başarılı mezunlar vermeye devam ediyor

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 60 yılın üzerindeki geçmişi ile Türkiye’de kurulan akademiler içinde ilk olma özelliği taşıyor.


Anadolu Üniversitesi’nin kurucu fakültesi olan İİBF, ilk olarak 1958 yılında Akşam Eskişehir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu adıyla eğitim-öğretime başladı. Bir yıl sonra ise Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (EİTİA) ismiyle Türkiye’deki az sayıda akademi arasında yerini aldı. Bu yıllarda Türkiye ve dünyadaki başarılı ekonomist ve idari bilimcileri yetiştiren kurum, 1982 yılında ise fakülte kimliğini kazandı. İİBF’ye emek veren öğretim üyelerinin başında Dekan Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Yıldırım ile Doç. Dr. İsmail Onur Baycan yer alıyor.5 bölüm, çift diploma imkânı sunan fakülte


İİBF’de İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Maliye Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere toplam 5 bölüm bulunuyor. Fakültede ayrıca İktisat Bölümü ile İşletme Bölümü’nün İngilizce programları da yer alıyor. Bu çerçevede İşletme Bölümü öğrencileri “UOLP-SUNY Empire State College”, İktisat Bölümü öğrencileri de “UOLP-SUNY Cortland” çift diploma programlarından mezun olabiliyor. Anadolu İİBF, Türkiye’deki az sayıda çift diploma olanağı sunan fakültelerden biri olma özelliğini taşıyor.Öğrenciler için olanaklar seferber ediliyor


Anadolu İİBF, geniş uluslararası eğitim ve staj olanaklarıyla da öğrencilerine değer katıyor. Fakültenin Erasmus+, Mevlana, Farabi ve benzeri programlarla çok yaygın bir coğrafyada anlaşmaları bulunuyor. Öğrenciler ilgili anlaşmalarla bir başka ülkede eğitim alma ve staj yapma olanağına sahip olabiliyor. Bu çerçevede hem öğrenciler farklı coğrafyalarda eğitim alabiliyor hem de İİBF’de çok sayıda uluslararası öğrenci de eğitim alma imkânı bulabiliyor.


İİBF, 159 kişilik güçlü akademik kadrosuyla nitelikli eğitim verirken öğrencilerini staj olanakları ile de destekliyor. İİBF öğretim üyeleri tarafından çok sayıda araştırma projesi yürütülüyor ve yapılan bilimsel çalışmalar ile sosyal ve beşerî bilimler alanına katkı sağlanıyor.BİST-LAB, kullanıcılara uygulama ve finans simülasyonu ortamı sunuyor


İİBF’de yüksek teknolojili 11 amfi ve 11 derslik, çok sayıda öğrenciye hizmet verebilecek 3 bilgisayar laboratuvarı, bir de finans laboratuvarı bulunuyor. 2021 yılında Borsa İstanbul tarafından yenilenen finans laboratuvarı, kısaca BİST-LAB ise kullanıcılara bir uygulama ve finans simülasyonu ortamı sunuyor. BİST-LAB’da öğrenciler ve araştırmacılar, Refinitiv EIKON/Datastream ve MATRIX veri tabanlarından saatlik, günlük, aylık, yıllık verilere ulaşarak araştırma ve uygulama yapma olanağına kavuşuyor. Fakültede ayrıca bir de sergi salonu bulunuyor. Sergi salonu yıl boyunca çeşitli sergilere ev sahipliği yaparak öğrencilere sanatla iç içe bir eğitim-öğretim ortamı sunuyor.