Türkan Durmuş

Türkan Durmuş


EN TARİHİ VE EN BÜYÜK İBADET MERKEZİ: GÖBEKLİTEPE

19 Mayıs 2020 - 23:18

Şanlıurfa'nın güzellikleri saymakla bitmez... Bunlardan birisi Göbeklitepe. Urfa ve çevresinde Cilalı Taş Devri'nden beri insanlar yaşam sürdürmektir. Göbeklitepe MÖ 11000 yıllarında kullanılan Dünya'nın bilinen en eski mabetinin bulunduğu yerdir. Tapınaklar insanların bin yıllardır inançları doğrultusunda ibadet ettikleri kutsal alanları olarak görülür.


Neolitik döneme ait Göbeklitepe, ilk tapınağın dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemli. Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkartılmıştır. Kısaca Göbeklitepe tapınak diyarı. Tarihî az çok bilirsiniz eski çağ insanların kendi ihtiyaçları için bir devir kapatıp bir devir açtıklarını, insan topluluklarının avcılık ve toplayıcılıktan tarıma ve bir daha bırakmamak üzere yerleşik düzene geçişlerini temsil etmektedir. Ve Göbeklitepe ortaya çıktığında belli insanların kendi ihtiyacı için yerleşik hayata yani tarıma geçtikleri fikrine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştım. Kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu ve çevrede bu toplulukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde yeterli kaynak bulunmamasından dolayı insanlar tarıma yönelmişlerdir. Yani bence  tarım yerleşik hayatı getirmemiş, dini mabetlerin etrafında kalma, dine bağlı olma arzusu sonucunda yerleşik hayat tarımı getirmiştir. Göbeklitepe'nin bir ibadet alanı olduğu yönündedir. Bu eğer doğruysa, Göbeklitepe'yi insanlık tarihinin en eski yerleşik yaşam alanı ve ibadethanesi yapmaktadır. Bence böyle güzel bir şehirde  böyle anlam dolu bir tapınağa sahip olmak çok büyük bir şans. Herkesin birgün mutlaka  böyle anlam dolu diyarın tüm topraklarını  karış karış gezmesini tavsiye ederim. Eminim sizlere çok şey katacaktır.
Kalın sağlıcakla..