Mihriban Yücel

Mihriban Yücel


YARGI YANILGI MIDIR?

01 Şubat 2021 - 23:45

Merhaba sevgili okurlarım, nasılsınız? Ya da durun nasıl olduğunuz hakkında bir yargıya varmadan önce gelin sizinle Phyrrhoncu Septiklerin felsefesine bir göz atalım. Öncelikle; Septisizm, insan zihninin kesin bilgiye ulaşamayacağını, gerçeğin özünü bilemeyeceğini, bunun için herhangi bir konuda özellikle ana madde, tanrı, ruh gibi konularda ''olumlu yada olumsuz'' yargıda bulunmanın yersiz olduğunu ileri süren bir öğretidir. Septikler, bir konuda kesin yargıya varmanın içimizdeki şüpheyi devre dışı bırakacağını ve bu durumun yeni bilgilere ulaşmamızı önleyeceğini anlatmak istemişlerdir. Daha önceki dönemlerde her hangi bir şey hakkında şüphe vasıtasıyla bilgi elde etme girişiminde bulunanlar elbette ki oldu, felsefe tarihine bakacak olursak şüpheyi  sistemsel olarak kullanan ilk filozof Phyrrhon’dur. Pyrrhon’a göre, bilgimizin kaynağı duyumdur. Duyumlar ise sübjektif (öznel) olup, kişiden kişiye farklılık gösterir. Dolayısıyla sübjektif duyumlardan hareketle, objektif (nesnel) bir gerçekliğin bilgisine varılamaz. Pyrrhon’a göre  bir şey hakkında kesin yargıda bulunmamak sadece yeni bilgilere ulaşmamızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda ruhsal dinginliğimizi de korur. septiklerin kesin yargılarda bulunmamalarının sebeplerinden biri de budur aslında. Kişi ruhsal dinginliğini korumak adına kesin yargılara varmaktan kaçınmalıdır. Zihnimizin sonuç odaklı düşünme eğilimini, süreç odaklı düşünme yönünde eğitmemizde fayda var derim.
SAĞLICAKLA KALIN
KESİN YARGIYA VARMAKTAN KAÇININ
Yorumlarda buluşmak dileğiyle... 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Hışman Aksoy
    3 ay önce
    Zihinler eğer sadece sonuca odaklanırsa bulunmuş olduğu süreçteki hazzı arka plana atar ve bir makine olmaktan kaçınmaz. Kişi elbette bilgiye şüphe ve merakla aramaya başlar fakat bence bunun yanında bu bilgiye ulaşmak için kullandığı yolun nasıl olduğu da önemlidir. Yani gemiyi limana yanaştırıp yanaştırmamaktan çok fırtınaları dalgaları denizi de sevmeli:)