Mehmet Şahin

Mehmet Şahin


Aile Kurumunun Öğrencinin Okul Başarısındaki Etkisi ve Pandemi Günlerinde Online Eğitim

29 Nisan 2020 - 05:41

Aile Kurumunun Öğrencinin Okul Başarısındaki Etkisi ve Pandemi Günlerinde Online Eğitim
 
Toplumun en küçük yapı birimi olan aile, eğitimin başladığı ilk yerdir. Birey ilk öğrenimini aile içerisinde gerçekleştirir. Daha sonra bu öğrenim süreci yakın çevre, okul, sosyal alanlar ve iş yerlerinde devam eder. Bu süreç içerisinde birey kişilik gelişimini tamamlayarak sosyal bir kişilik kazanır. Kişilik gelişimi bireyin yaşamı boyunca süre gelen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde çocukluk dönemi büyük bir öneme sahiptir, bu dönemde edindiği öğrenimler hayatında önemli izler sergileyecektir. Birey çocukluk döneminde, zamanının büyük bir kısmını ailesi ile geçirmektedir. Bu nedenledir ki aile kurumu kişilik gelişimi sürecinde kritik bir rol oynamaktadır, aile üstüne düşen rolü ne kadar iyi bir şekilde yerine getirirse, birey de o ölçüde akademik ve toplumsal yaşamında başarıyı elde edecektir. Yani ebeveynler, çocuklarına destek olmalı ve aile içerisindeki çatışmalardan kaçınmalı yapılan bir araştırmalara göre; Ailenin çocuğun okul başarısını etkilediği görülmektedir. Ailevi sorunları olan öğrencilerin okul başarılarının, ailevi bir sorunu olmayan ve ailesinden destek gören öğrencilerin okul başarılarının daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. (DAM, 2008).  
 
Anne-Baba Tutumu ve Okul Başarısı
Öğrenci ailelerinin yanlış tutumu, ilgisizliği, baskısı, sertliği, sevgisizliği ya da aşırı ilgisi gibi durumlar öğrencilerin ders çalışmaktan soğumalarına, korku ve gerginlik duymalarına neden olmaktadır (Küçükahmet, 2001). Anne babanın tutumu öğrencinin okul başarısında çok önemli bir yere sahiptir. Anne ve babanın tutumu dengeli bir şekilde olmalıdır, çocuklarına sürekli ders çalışmalarını söyleyip çalışmadıklarında da çocuklarına baskıda bulunmamalılar, aynı zamanda da çocuklarını başıboş bırakmamaları gerekir. Anne baba çocuklarına karşı sevgiyi ve ilgiyi eşit tutmalıdır, çocukları arasında sevgi ve ilgi eşitsizliği bireyin okul başarısını olumsuz etkileyebilir.
 
Pandemi Günlerinde Online Eğitim
2019 Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü (Covid- 19) dünyanın birçok yerinde fiziksel (yüz yüze) eğitimi imkansız hale getirmiştir. Çok geçmeden ülkemizde de yayılan virüs, ilk ve orta düzey öğretim sürecinin uzaktan eğitime dönüşmesine yol açması ile birlikte, ilk etapta yükseköğretime 3 hafta süreli ara verilmesi söz konusu olmuş, daha sonra 2020 bahar döneminin tamamen uzaktan eğitim ile gerçekleştirileceği ilan edilmiştir (YÖK, 2020). İlk ve orta öğretim düzeyindeki öğrenciler eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dizayn edilen ve belli saatler içerisinde televizyonlarda yayınlanan, EBA TV kanalı aracılığıyla devam etmektedirler. Yükseköğretim öğrencileri ise bağlı olduğu üniversitenin uzaktan eğitim modeline göre hareket etmek zorunda kalmıştır. Kimi üniversiteler öğrencilerini senkron (eşzamanlı) kimi üniversiteler de asenkron (eşzamanlı olmayan) eğitime tabi tutmuşlardır. Bunların yanında da ders notlarının paylaşılması, ödev teslimi, online sınavlar da uzaktan eğitime dahil olmuştur. Uzaktan eğitime geçiş kimi tartışmaları da beraberinde getirmiştir, kimilerine göre online eğitim, yüz yüze eğitime nazaran verimliliği düşürdüğü söylenmiştir.

Kırsal Kesimler ve Kalabalık Hanelerde Online Eğitim
Online eğitim için yeterli donanım ve bağlantı aparatlarına sahip olamayan öğrenciler ne yazık ki eğitimden mahrum kalmaktadırlar. Aynı şekilde kırsal kesimlerde bağlantı sorunlarının yaşanması öğrencilerin online eğitimini olumsuz yönde etkilemektedir. Prof. Dr. Veysel Bozkurt’un yaptığı araştırmaya göre hane ne kadar kalabalıksa online çalışanlar arasında verimlilik de düşük oluyor. Online eğitim için de durum aynı şekilde seyretmektedir. kalabalık ailelerde online eğitimden alınan verim düşmektedir.

Sağlıcakla kalın...