Mehmet Şahin

Mehmet Şahin


Güzellik Sosyolojisi

18 Eylül 2020 - 00:14

Güzellik nedir, kime güzel denir, kime çirkin denir? Güzellik görecelimidir? Güzel ve güzellik kavramı Antik Yunandan günümüze kadar üzerinde durulan ve düşünülen bir kavram olagelmiştir. Eski Yunan filozoflarından Plotinus güzelliğin ilahi aklın eşya alemindeki ışıltısı olarak tanımlar. Platon, güzelliğin mutlak olduğunu ideal bir güzelliğin var olması gerektiğini açıklar. Aristoteles ise güzel olan, salt kendisi için arzulanabilir olandır der. Biraz daha ileriye geldiğimizde 19. Yüzyılda Alman filozof Hegel, güzelliği tabiatın kendisinin bütünündeki mutlak ruhun görüntüsü olarak tanımlar. Kant ise güzelliği sadece duyumsama ile ilgili değil kişinin güzel ve çirkin ile ilgili yargılarının sonucu olarak ortaya koyarak, güzel olanın bakılana değil bakana göre belirlendiğini vurgulamıştır. 
Peki günümüzde güzellik-yakışıklılık nasıl değerlendiriliyor? Aslında bu soruya cevap vermek çok güç çünkü güzellik veya çirkinlik dediğimiz şey tamamıyla içerisinde bulunduğumuz modern sistemin dayattığı algıdan ibarettir. Bu algı dayatması biz çocukken farkında olmadan başlar ve ömrümüzün sonuna kadar devam eder. Evet şimdi şöyle bir çocukluğumuza geri dönüp bakalım, ebeveynlerimizin bize aldığı oyuncak bebekleri hatırladınız mı? Hiç size siyahi ya da esmer bir oyuncak bebek alındı mı? Büyük ihtimalle çoğunuzun cevabı hayır olacaktır. Size alınan oyuncak bebekler büyük ihtimalle beyaz tenli, sarışın ve mavi gözlüdür. Oyuncakların çoğunun bu şekilde olması tabi ki de tesadüf değildir. Modern dünya bize güzellik algısını bu şekilde hazır paket olarak sunar. 
Tabi modern sistem algıyı sadece bu şekilde önümüze koymaz, algının çok kolay bir şekilde manipüle edilebilmesinden dolayı, güzellik yalnızca tipte kalmayarak farklı yerlere kayıyor ya da kaydırılıyor. Herkesin de bildiği gibi marka, giyim ve kuşam ile algı çok kolay bir şekilde değişebiliyor. Yani insanların davranışları sizin giyiniş ve görünüşünüze göre şekilleniyor. Modern sistemde, şık ve marka giyinmezseniz insanların size karşı davranışları, şık ve marka giyinen biri gibi olmayacaktır. Bundan dolayı herkes modern dünyada şık ve marka giyinmek zorunda kalıyor, özellikle iş hayatımızı büyük ölçüde etkilemektedir. Örneğin bir öğretmen şık giyinmediği zaman toplum içerisinde hiç hoş karşılanmaz. Ya da bankada çalışan bir kadın her gün o topuklu ayakkabıları giyip saçını topuz yapmak zorunda kalıyor. 
Peki bu sistemden çıkabilir miyiz yani kendi özgür irademizle istediğimiz yerde istediğimiz şekilde giyinip kuşanabilir miyiz? Evet! bunu yapabiliriz ama bunun yanında toplumdan dışlanmayı da göze almalıyız. 
 

YORUMLAR

  • 2 Yorum