Urfa'nın Tarihi Göz Dolduruyor

Şanlıurfanın medeniyetlere ev sahipliği yaptığı, din, dil, ırk ayırd etmeksizin tüm insanlığı bağrına bastığını, tarihte bu şekilde geçtiğini gelin bir kez daha görüp okuyalım.

Urfa'nın Tarihi Göz Dolduruyor
12 Temmuz 2020 - 12:46

Medeniyetler Beşiği ŞANLIURFA

18. YY SONLARINDA URFA’ NIN NÜFUSUNU TEŞKİL EDEN İNSAN GRUPLARI

19.yy sonlarında Urfa Nüfus yapısı 
XIX. yüzyılın sonlarında Halep Vilayeti’ne bağlı olan Urfa Sancağı Suruç, Birecik, Rumkale (Halfeti) kazalarından oluşmaktaydı. 
Protestan misyonerlerinin tahminlerine göre, 1877 yılında Urfa şehrinde yaklaşık 18.000 Türk, 10.000 Ermeni, 1. 000 Protestan, 1. 500 Suriyeli, 120 Katolik ve 120 Yahudi yaşıyordu.2
Fransız bilgini Vital Cuinet, 1890’lı yılların başında şehrin 55.000 kişilik bir nüfusa sahip olduğunu söylemektedir. Cuinet, şehrin nüfusunun sadece dörtte birinin Hıristiyan (13.843) olduğunu öne sürmektedir.
Nüfusun büyük bir kısmını Müslümanlar, yani Araplar, Kürtler, Türkler oluşturmaktaydı. Oysa Garmuç isimli Ermeni köyü ile birkaç Ermeni çiftliği ve şehrin kuzeyinde bulunan birkaç küçük Süryani köyü dışında Urfa civarındaki kırsal alanda neredeyse tümüyle Müslümanlar yaşıyordu.
Urfa şehrinde bulunan gruplar, çarşı etrafında kümelenmiş ve birbirlerinden az ya da çok ayrılmış mahallelerde oturmaktaydı.1885/1886 yılında Urfa Kazası’nda gayrimüslimlere ait 18 mektepte toplam 1134 talebe okumaktaydı.
Yine aynı sene Birecik Kazası’nda 2 gayrimüslim mektebinde 55 öğrenci eğitim görmekteydi. Vital Cuinet, 1890’da Urfa ve kazalarında 2 Latin ilkokulunda 90 .
6 Katolik ilkokulunda 344; 
8 Gregoryan Ermeni ilkokulunda 460; 
1 Protestan Ermeni ilkokulunda 190 ve 1 Jakobin Cemiyetine ait Süryani ilkokulunda da 50 öğrenci okuduğunu kaydetmektedir. Urfayazar.com

Yazı:İslam tarihi ve medeniyetinde Şanlurfa
Gravür : Kültür Bakanlığı arşivi
Asım Mıhçıoğlu 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum