Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve zam gelecek mi? Sağlık çalışanlarına zam mı yapılacak 2022? Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve iyileştirme ne zaman?

Sağlık çalışanlarının mali haklarının güzelleştirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi. Düzenlemeyle sıhhat...

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve zam gelecek mi? Sağlık çalışanlarına zam mı yapılacak 2022? Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve iyileştirme ne zaman?

Sağlık çalışanlarının mali haklarının güzelleştirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi. Düzenlemeyle sıhhat çalışanlarının ek ödemeleri artacak, hekim ve diş tabiplerinin sabit ek ödemeleri, merkezi idare bütçesinden yapılacak. Sıhhat çalışanlarına ek ödeme ve artırım gelecek mi? Sıhhat çalışanlarına artırım mı yapılacak 2022? Sıhhat çalışanlarına ek ödeme ve düzgünleştirme ne vakit?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME VE UYGUNLAŞTIRMA YAPILACAK MI 2022?

Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklifi TBMM’den geçerek maddeleşti. Kararın akabinde toplumsal medya hesabından paylaşımda bulunan Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, “Gözümüz aydın” diyerek 12 unsurun içeriğini özetledi.

Teklifin yasalaşmasının akabinde Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, 12 unsurun içeriğini özetleyerek kamuoyuyla paylaştı. Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarının mali haklarının güzelleştirilmesi gayesinin tartı teşkil ettiği 12 unsurluk kanun teklifi, dün ve bugünkü TBMM Genel Heyetinde, sunulduğu biçimiyle kabul edildi. Gözümüz aydın!” açıklamasını yaparak kabul edilen 12 unsurun içeriklerini sıraladı.

İşte Bakan Koca’nın tek tek özetlediği 12 husus:

 • MADDE 1. Alanda aile hekimliği vazifesi yapan doktorların, kontratlı aile hekimliği uzmanlık eğitimi (SAHU) alma hakları 2029 yılına kadar uzatıldı.
 • MADDE 2. Tabiplerin ve uzman tabiplerin emeklilik maaşları pirim kesintisinden bağımsız olarak ve 2008 öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın artırıldı.
 • MADDE 3. Sıhhat tesislerinde ek ödemeye temel süreçleri denetlemek üzere, inceleme heyetlerinin oluşturulmasına yasal altyapı oluşturuldu. Sıhhat çalışanlarının döner sermaye EK ÖDEME TAVANLARI ARTIRILDI. Kanunun 3. unsuru şunları içeriyor:
 • MADDE 3-1: Döner sermaye ek ödeme tavanları; eğitim vazifelisi ile profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’den 850’ye yükseltildi.
 • MADDE 3-2: Döner sermaye ek ödeme tavanları pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye; hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250 oranı yüzde 305’e yükseltildi.
 • MADDE 3-3: Döner sermaye ek ödeme tavanları öbür işçide yüzde 150’den 225’e; bilhassa tıbbi süreçlerde, süreçler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 800 ve 700 oranları sırayla 950 ve 850’ye yükseltildi.
 • MADDE 3-4: Sıhhat çalışanlarına bugüne kadar ödenmekte olan sabit ek ödemenin, merkezi idare bütçesinden maaşla birlikte ödenmesi sağlandı.
 • MADDE 3-5: Döner sermaye ek ödemesinin hastane tahakkuklarına bağlı olması ortadan kaldırılarak vilayet yahut ülke bazında tıpkı standartla ek ödeme verilmesi sağlandı. Bu düzenlemeyle hastanelerimizin hepsi ek ödeme verebilir hale gelecek.
 • MADDE 4. Sabit ek ödeme konusunda yapılan değişiklikten, Bakanlık takımlarında olup üniversitede uzmanlık eğitimi yahut yan kol uzmanlığı eğitimi gören asistanlar da yararlanacak.
 • MADDE 5. Sıhhat Bakanlığı hastanelerinden sıhhat hizmeti almış olup pirim borcu üzere nedenlerle hastane sarfiyatı karşılanmayanların 5 bin liranın altında olan borçları terkin edildi.
 • MADDE 6. Sıhhat Bakanlığından yapılan sabit ek ödemenin merkezi idare bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılması üzere konular, emsal formda üniversite hastanelerinde de gerçekleştirildi.
 • MADDE 7. Sıhhat Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde olduğu üzere, İsimli Tıp Kurumunda vazife yapan çalışanın sabit ek ödemelerinin de merkezî idare bütçesinden karşılanması sağlandı.
 • MADDE 8. Hekim öğretim vazifelileri ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitiminde vazife alabilmeleri için gerekli olan bir yıllık takımlı olma kaidesi yerine fiili hizmet müddeti geçerli oldu.
 • MADDE 9. Memur olarak misyona başlayanların talepleri halinde kontratlı takıma geçmeleri onaya bağlandı.
 • MADDE 10. Konum yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanun’a tabi kontratlı işçi için kontratlı konum sayısı artırıldı. (2 bin olan durum 27 bine çıkarıldı).
 • MADDE 11. Eğitim aile sıhhati merkezi yahut eğitim aile hekimliği ünitelerinde eğitici olanların kurumdan ek ödeme almaları önündeki mahzur kaldırıldı.
 • MADDE 12. Sıhhat Bakanlığı merkez teşkilatında çalışanların, döner sermaye bütçesinden verilen sabit ek ödemelerinin merkezi idare bütçesinden karşılanması sağlandı.

“TBMM’YE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Maddeleri tek tek özetleyen Bakan Koca, paylaşımını teşekkür iletisiyle bitirdi. Koca, “Başta tabipler olmak üzere, sıhhat çalışanlarının yıpratıcı kimi meselelerine tahlil getiren Sıhhatle İlgili Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM’ye teşekkür ediyorum.” dedi.