Ressam Çevirgen: Sanat ve sanatçı korunmalı

RESSAM SAFTER ÇEVİRGEN, SANAT VE SANATÇININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SAĞLANARAK KORUNMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Ressam Çevirgen: Sanat ve sanatçı korunmalı

Ressam Safter Çevirgen, sanat ve sanatçının özgürlüğünün sağlanarak korunması gerektiğini söyledi.


İnsanlık tarihi ile birlikte başlayan ve toplumda var olan sanatın toplumsal bir kategoriye yol açtığını ifade eden Çevirgen, "Dolayısıyla toplumun bir parçası olan sanatın toplumsal süreçlerden etkilenmesi de kaçınılmazdır. Estetiğin ifade edilme biçimi toplumsal değişme süreçleriyle birlikte ele alındığında sanatın ve sanatçının toplum içinde nasıl konumlandığı, ne tür bir işlevsellikle karşımıza çıktığı toplumsal çözümlemelerimiz açısından önem kazanmaktadır" dedi.


Ortaya çıkışından günümüze gelinceye kadar sanatçının iktidar tarafından korunmasının bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını söyleyen Çevirgen, "Sanatçının, eserini üretebilmesi için gerek maddi açıdan gerek güvenlik açısından bir himayeye ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Bu durum sanatçıya özgürleşme, bireyselliğini eserlerine daha çok yansıtma fırsatı verse de bazı olumsuzlukları da içinde barındırmaktadır" dedi.