Muhalefet liderinin görüşmesi tam 7 saat sürdü! 6’lı masadan 10 maddelik “ilkeler ve hedefler bildirgesi” çıktı

Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, GÜZEL Parti...

Muhalefet liderinin görüşmesi tam 7 saat sürdü! 6’lı masadan 10 maddelik “ilkeler ve hedefler bildirgesi” çıktı

Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, GÜZEL Parti Genel Lideri Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Lideri Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan’ın bir ortaya geldiği toplantının akabinde altı muhalefet partisinin temel unsurlar ve maksatlarına ait yazılı açıklama yapıldı.

“İLKELERE SADIK KALACAĞIMIZI İLAN EDİYORUZ”

Yüzyıl evvel mazlum milletlere örnek olmuş bir zaferle kurulan Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak maksadıyla önkoşulsuz olarak bir ortaya gelindiği, Türkiye‘yi insan hakları temelinde ve gerçek manada demokratik, laik ve toplumsal bir hukuk devleti kılmanın sorumluluk olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, “Kendi parti programlarımızdan ve telaffuz ve gayelerimizden vazgeçmeksizin, karşılıklı inanç ve hürmete dayalı fedakarlıklarda bulunarak Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına taşıyacağız. Bu emelle 6 parti ortasında başlamış olan iş birliği sürecinde yer alan bütün partilerin genel liderleri olarak önümüzdeki kritik tarihi süreçte aşağıdaki unsurlara sadık kalacağımızı taahhüt ve ilan ediyoruz.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, prensipler şöyle sıralandı:

Kuvvetler Ayrılığı Unsuruna Dayalı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: Hukuk devletinin tekrar tesisi, siyasetin olağanlaşması ve ekonomimizin tekrar refah üretmesi için gerçek manada güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an evvel geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin kuvvetler ayrılığı unsuru çerçevesinde, istikrar ve kontrol düzenekleri ile yapılandırıldığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’ bütün kurumlarıyla hayata geçireceğiz.

“TERÖR ÖRGÜTLERİ DAHİL TÜM YAPILANMALARLA ÇABA EDECEĞİZ”

Özgürlükçü Kamu Sistemi:Vatanseverliğimizin gereği olarak farklılıklarımıza hürmet çerçevesinde geçmişte yaşanmış kırgınlıkların geleceğimizi esir almasına müsaade vermeyecek, demokratikleşme anlayışıyla ve empati şuuruyla ülkemizin huzurlu geleceğini daima birlikte kuracağız. Toplumsal barışı ve kamu sistemini tehdit eden terör örgütleri dahil her cins yapılanmaya karşı çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Her Tıp Ayrımcılığa Son Verecek Çoğulcu, İştirakçi ve Özgürlükçü Demokrasi:Demokratik hak ve özgürlüklerin üniversal prensiplerini savunan bizler, insan haklarına dayalı bir siyasal sistemin kurulması gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarımız ortasında ayrımcılığa yol açan her türlü manisi ortadan kaldırarak, milletimizin hiçbir ferdinin etnik, mezhebi ve dini kimliği, felsefi ve siyasi görüşü hasebiyle dışlanmadığı çoğulcu ve iştirakçi bir demokrasiyi daima birlikte inşa edeceğiz.”

“Düşünce, Tabir ve Basın Özgürlüğü”başlıklı unsurda, temel hak ve özgürlüklere ait anayasal ve yasal teminatların temin edileceği, niyet, tabir ve basın özgürlüklerinin kullanımını engelleyen mevzuatın tekrar düzenleneceği, demokratik toplumun gereklerine uygun olarak bu özgürlüklerin üzerindeki her türlü baskıya son verileceği, basının ve toplumsal medyanın demokrasi açısından taşıdığı kıymeti dikkate alarak, özgür bir formda vazife yapacağı inançlı, çoğulcu ve elverişli bir ortam sağlanacağı belirtildi.

“KİMSEYE AYRIMCILIK TANINMAYACAK”

“Din ve Vicdan Özgürlüğü”başlıklı unsurda, “Ortak maksadımız, bugüne kadar vatandaşlarımızın elde ettiği insan hakları kazanımlarını daha da ileri götürerek kozmik standartlara tam manasıyla ulaştırmaktır. Kimseyi, ömrün hiçbir alanında ayırımcılığa maruz bırakmayacak, kimseye de özel bir ayrıcalık tanımayacağız. Kamusal ve özel hayatta herkesin inanç pratiğine saygılı olmayı özgürlükçü laiklik anlayışının mecburî bir gereği olarak görüyoruz. Bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki kazanımların koruyucusu ve garantisi olacağız.” sözleri yer aldı.

Açıklamada öteki unsurlara ait şunlar kaydedildi:

“Toplumsal Barış ve Tarafsız/Bağımsız Yargı Önünde Hesap Verilirlik:Hiç kimse siyasi tercihleri nedeniyle suçlanmayacak, toplumsal barışımızın rövanşist bir hal ve kolektif hata anlayışı üzerinden ziyan görmesine müsaade edilmeyecektir. Demokratik hukuk devleti anlayışı temelinde her kişi ve süreç hukuksal kontrole tabi tutulacaktır. Ülkenin zenginliklerini, kamu kaynaklarını hukuk ve ahlak dışı yol ve usullerle elde edenler ise bağımsız ve tarafsız yargının karşısına çıkartılacaktır.

Toplumsal Devlet ve Gelir Adaleti: Türkiye‘yi anayasamızda yer aldığı biçimiyle gerçek bir toplumsal devlet haline getireceğiz. Toplumsal yardım ve güvenlik düzenekleriyle bütün dezavantajlı kısımların beşere yaraşır bir hayat sürmelerini sağlayacağız. Tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Bayanlarımızı toplumsal eşitsizlikten ve şiddetten, çocuklarımızı her türlü istismardan, gençlerimizi ise gelecek derdinden kurtaracağız.

Üretim ve İstihdam Odaklı İktisat :Ülkemizi yaşanan ekonomik krizden çıkaracak formda makroekonomik istikrarları rasyonel bir yaklaşımla gözeten, toplumsal devlet prensibiyle adil bir gelir dağılımını önceleyen, AR-GE ve üretim-odaklı bir iktisat siyaseti benimseyeceğiz. İktisat ile ilgili tüm kurumların faal biçimde çalışmasını ve kuralların tüm taraflara adil biçimde uygulanmasını sağlayacağız. Hayat pahalılığı ile gayret eden, üretim ve istihdam odaklı, insan onuruna yaraşır toplumsal siyasetlerle desteklenmiş bir anlayışı hayata geçireceğiz.”

Siyasi Etik Islahatı: Mevcut iktidar koalisyonunun sorumsuzca zaafa uğrattığı devlet yapısını kurumsal kültür, ehliyet ve liyakat temelinde yine inşa edeceğiz. Bu geçiş sürecinde devlet sürekliliği ve kamu tertibi zaafa uğratılmayacak, kaos senaryosu çizenlere asla fırsat verilmeyecektir. Demokratik meşruiyete sahip olmayan hiçbir yapının devlet kurumlarını organize bir halde denetim etmesine müsaade vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın kamu istihdamında görünen ve görünmeyen bir dezavantaj yahut avantajla müsabakasına pürüz olacağız. İsrafı ve yolsuzluğu önleyecek, kamuda kontrolü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği temel alacak siyasi etik ıslahatını hayata geçireceğiz.”

“Etkin ve Prestijli Dış Politika”prensibinde Türkiye’nin çıkarlarını ve prestijini korumak, memleketler arası alandaki aktifliğini ve saygınlığını en üst düzeye çıkarmanın ana öncelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB perspektifine odaklanarak çok boyutlu dış siyasetle Türkiye’nin demokratik dünyanın ve memleketler arası kurumların saygın bir üyesi olması sağlanacağı kaydedildi.

“DIŞ POLİTİKAYI İÇ SİYASETE MATERYAL YAPTIRMAYACAĞIZ”

Tarihi ve kültürel bağlara sahip olunan ülkelerle bağların geliştirilmesine ehemmiyet verileceği aktarılan açıklamada, “Dış siyasetimizin ve dış bağlarımızın iç siyasetin materyali yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Güvenliğimizi ve hudutlarımızı korumak üzere savunma endüstrimiz daha da güçlendirilecek, TSK’nın caydırıcılığı azami düzeye çıkarılacaktır. Birbirinden farklı siyasi geleneklere sahip partiler olarak bizler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken ülkemizin daha huzurlu, daha memnun, daha müreffeh, daha özgür ve daha demokratik olmasını sağlamak üzere iş birliği ve güç birliği yaptık. Bu birlikteliğimizi, milletimizin dayanağı ile amaçlarımızı gerçekleştirinceye kadar sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci – Siyaset