Kütahyada Ağaçlandırma ve Silvikültür Tatbikatları

KÜTAHYA’DA AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR TATBİKATLARI

Kütahyada Ağaçlandırma ve Silvikültür Tatbikatları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün 2022 yılı Ağaçlandırma ve Silvikültür Tatbikatlarının devam ettiği bildirildi.


Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan tatbikatta, tabii tensil, gençlik bakımı, seyreltme, sıklık ve ilk aralama bakımı, kültür bakımı, fidan dikimi, buror teras konularında uygulamalı eğitim verildi.


Tatbikata, Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Çiğdem Kavcin, Etüd Proje Başmühindesi O.Gökhan Soyak, Gediz Orman İşletme Müdürü ve Yardımcısı, Orman İşletme Şefleri, Danışman Mühendisler ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.