Kızılay'dan iş imkanı

Kızılay'dan iş imkanı
Kızılay'dan iş imkanı
Kızılay'dan iş imkanı

Şanlıurfa Toplum Merkezinde düzenlenen mesleki eğitimlere katılan  Suriye uyruklu 2 kişiye, mesleğini icra etme amacıyla çeşitli yardımlar yapıldı.

 

 

Türk Kızılay Toplum Merkezleri aracılığıyla 'Suriye krizi insani yardım faaliyetleri' yararlanıcılarına yönelik, psiko-sosyal destek, koruma, yönlendirme, sağlık hizmetleri, geçim kaynağını geliştirme, sosyal uyum ve gönüllü aktiviteleri, iş geliştirme desteği gibi faaliyetler hayata geçiriliyor

Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Toplum Merkezlerinin Türk vatandaşları, Suriyeliler ve diğer yabancı uyruklu yararlanıcılara, sahip oldukları meslekleri ve aldıkları eğitimler yoluyla edindikleri meslekleri icra etme fırsatı veriyor. Finansal kaynaklara erişimleri kısıtlı olan bireylerin ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla Hane İçi Üretim, Küçük Ölçekli Tarım ve Hayvancılık Üretimi destekleri kapsamında  gerekli ekipman, makine, teçhizat ve sarf malzeme gibi ayni yardımlar sağlanıyor.


2 FAYDALANICIYA ÇEŞİTLİ YARDIM

Bu kapsamda, Şanlıurfa Toplum Merkezinde düzenlenen mesleki eğitimlere katılan  2 faydalanıcıya Hane İçi Üretim, Küçük Ölçekli Tarım ve Hayvancılık Üretimi destekleri kapsamında gerekli ekipman, makine, teçhizat ve sarf malzeme ile ayni yardımlar yapıldı.