Hizmet akdi ile çalışan işçilere, çalıştıkları her yıla karşılık 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, ücret tutarı ne olursa olsun ödenen kıdem tazminatı, ödemenin yapıldığı dönemde geçerli olan kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Kıdem tazminatı tavanı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre artırılıyor. İşçiye ödenecek kıdem tazminatı toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi ile artırılabilir ancak ödenecek tutar hiçbir şekilde tavanı aşamaz.
 
Habertürk'ün haberine göre işçi ile işveren bazen kendi aralarında anlaşarak iş akdini sonlandırabiliyor. Buna ikale (iş akdini bozma) sözleşmesi deniliyor. İşveren ikale sözleşmesi kapsamında kıdem tazminatından bağımsız olarak işçiye fazladan ödeme yapabilir. Buna hukuken bir mani yok. Ancak, ödemenin ne için yapıldığının, ödemenin adının sözleşmeye açık bir şekilde yazılması gerekiyor. Örneğin, kıdem tazminatından bağımsız olarak “iş sonu tazminatı”, “iş güvencesi tazminatı”, “bonus ödemesi”, “hizmet ödülü” gibi ad verilebilir. Bu ödemelerin kıdem tazminatı tavanını aşmasında sakınca bulunmuyor.