KBÜ ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi çalışmasında en iyiler arasında

Karabük üniversitesi, özellikle Mühendislik Alanındaki çalışmaları Ile Dünya Genelinde Yapılan Incelemeler Neticesinde Hem Kalite Hem Hacim Puanlarında Ortanca Değerin üstünde Yer Aldı.

KBÜ ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi çalışmasında en iyiler arasında

Karabük Üniversitesi, özellikle mühendislik alanındaki çalışmaları ile dünya genelinde yapılan incelemeler neticesinde hem kalite hem hacim puanlarında ortanca değerin üstünde yer aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) oluşturulan ve ilki 2016 yılında yayımlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması, yeni dönem verileri ile güncellenerek yayımlandı. Bu rapora göre, Karabük Üniversitesi, özellikle mühendislik alanındaki çalışmaları ile dünya genelinde yapılan incelemeler neticesinde hem kalite hem hacim puanlarında ortanca değerin üstünde yer aldı. Buna göre, Karabük Üniversitesi Ulaştırma-Raylı Sistemler alanında birinci, Enerji-Hidroelektrik ve Jeotermal alanında üçüncü, Makine-İmalat-Makine Tasarım ve İmalatı alanında beşinci olurken toplamda 29 alanda en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla 2016 yılından beri yayımlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması ile üniversitelerin kendi bünyesinde yürüttüğü tüm araştırma alanlarında yetkinlik düzeylerinin analiz edilmesi sağlanıyor.

Karabük Üniversitesinin de aralarında bulunduğu, Türkiye’deki üniversitelerin değerlendirmeye alındığı yetkinlik analizi çalışması kapsamında yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2019-2021; projelere ilişkin veriler için 2019-2022 dönemi baz alınarak; 2018 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 200 üniversite değerlendirmeye alındı. Türkiye ve dünya için ayrı ayrı Scopus veri tabanı ve SciVal programı aracılığıyla temin edilen proje verileri için TÜBİTAK veri tabanı kullanılarak, üniversitelerin ulusal ve uluslararası proje verileri hesaplamalara dâhil edildi. Belirlenen alanlarda verilerin çekilmesi için eşleşme sağlanan durumlarda Scopus tarafından kullanılan “All Science Journal Classification”(ASJC) diğer durumda ise anahtar kelimelerden faydalanıldı.

TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmayla ortaya konulan değerlendirmede Karabük Üniversitesi hacim ve kalite yetkinlik göstergelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Büyük Veri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Elektronik Donanım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Modelleme ve Simülasyon, Enerji-Biyoenerji, Enerji-Enerji Depolama, Enerji- Güneş Enerjisi, Enerji-Hidroelektrik ve Jeotermal, Enerji- Hidrojen ve Yakıt Pilleri, Enerji-Nükleer Enerji, Fizik-Yoğun Madde Fiziği, Fizik-Yüzeyler ve Arayüzler, Havacılık ve Uzay-Hava Araçları Tasarımı, Testi ve Performansı, İnşaat-İnşaat Mühendisliği, Kimya-Analitik Kimya ve Spektroskopi, Kimya-Organik Kimya, Kimya Mühendisliği- Akışkan Dinamiği ve Isı/Kütle Transferi, Makine-İmalat-Eklemeli İmalat, Makine-İmalat-Geleneksel İmalat Teknolojileri, Makine-İmalat-Makine Tasarım ve İmalatı, Malzeme-Metaller ve Alaşımlar, Malzeme-Seramik ve Kompozitler, Otomotiv-Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri, Otomotiv-İçten Yanmalı Motor Teknolojileri, Otomotiv-Otomotiv Malzeme Teknolojileri, Sağlık-Sağlık Hizmetleri ve Epidemiyoloji, Sağlık-Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Üroloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler-Coğrafya, Sosyal ve Beşeri Bilimler-İşletme, Ulaştırma- Raylı Sistemler alanlarında en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi olarak sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini belirterek, “Karabük Üniversitesi olarak geleceğe kararlı adımlarla yürümekteyiz. Her günü bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bu noktada TÜBİTAK tarafından yayımlanan ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ çalışmasını önemsiyor, yetkinliğimizin farkında olma konusunda da değerli buluyoruz. Proje sayılarımızı da her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Fen ve mühendislik alanında çok iyi durumdayız. Birçok konu başlığında en iyi üniversiteler arasında yer alıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ raporunda yaptığı çalışmalarından ötürü akademik personellerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.