KBÜ Rektörü Polat 15. AUPA Genel Konferansına katıldı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. REFİK POLAT, ULUSLARARASI DAFFODİL ÜNİVERSİTESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "15. ASYA VE PASİFİK ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ (AUPA) GENEL KONFERANSI"NA KATILDI.

KBÜ Rektörü Polat 15. AUPA Genel Konferansına katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Uluslararası Daffodil Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "15. Asya ve Pasifik Üniversiteleri Birliği (AUPA) Genel Konferansı"na katıldı.


Bangladeş’in Dhaka kentinde "Dördüncü Sanayi Devrimi Döneminde Bilgi Teknolojisi ve Kaliteli Eğitim Arasındaki Sinerji" temasıyla düzenlenen konferansa, farklı ülkelerden üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, üst düzey yöneticiler, akademisyenler ve davetliler katıldı.


"İstihdam Edilebilirlik için Çevrimiçi Teknolojiden Karma Kullanıma" oturumunda "Türk Yüksek Öğretiminin Uluslararasılaşması: Karabük Üniversitesi Örneği" sunumu yapan Rektör Polat, "Türkiye’de ve uluslararası arenadaki KBÜ’nün başarıları, güçlü yönleri, akademik iş birlikleri, programlar ve yapılan uluslararası çalışmalar" konularında katılımcılara bilgi verdi.


Polat, katıldığı programda Daffodil International Üniversitesi, Adamas Üniversitesi, Washington Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kalinga Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü, Assam Şehir Üniversitesi ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, akademik ve araştırma programlarının birlikte geliştirilmesi gibi konuları içeren protokollere imza attı.


Üç gün süren konferansın son gününde Uluslararası Daffodil Üniversitesinde kampüs gezisi yapıldı.