İl Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüs'e Karşı Alınan 111 Nolu Kararlar

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüs’e karşı alınan 111 Nolu Kararlarını twitter sosyal medya adresi üzerinden açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüs'e Karşı Alınan 111 Nolu Kararlar
10 Temmuz 2020 - 19:55

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüs’e karşı alınan 111 Nolu Kararlarını twitter sosyal medya adresi üzerinden açıkladı.

Koronavirüs ile ilgili alınan kararlar şu şekilde:

  • Asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği etkinliklerde ihlal edilen temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının ihlal edilmesi sonucu oluşabilecek riskleri önlemek adına;
- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir.

- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dâhil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacaktır.

- Askerlik şubeleri, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneği ilgili Valilik/Kaymakamlıklarımıza bildirilecektir.

- Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valilik/Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilecektir.
  • İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı Genelgeleri ve buna istinaden alınan 26.06.2020 tarih ve 99 sayılı il Umumi Hıfzıssıhha Kararı ile düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken kurallar belirtilerek bu etkinliklerin en kısa sürede tamamlanması kararlaştırılmıştır. 
Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir. Bu kapsamda; düğün ve törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği etkinliklerie ihlal edilen temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının ihlal edilmesi sonucu oluşabilecek riskleri önlemek adına;

- Bazı yörelerimizde kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerle üç güne kadar uzayabilen sokak düğünlerinin tek gün ve gün içerisinde belirli saat dilimleri ile kısıtlanmıştır.

- Düğün ve nikahlarda temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde oyun oynanması, kontrolsüz kalabalıkların bir araya gelmesi gibi hususlara yönelik tedbirlerin artırılmıştır.
  • İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri ve bu genelgeler doğrultusunda alınan İl UmHifzissihha Kurulu Kararları ile Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokalleri, otel, termal/kaplica otelleri, motel, apartotel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesisleri vb. yerlerde Sağlık Bakanlığının yayımladığı rehberlerdeki kurallar (temizlik, fiziki mesafe, maske kuralı başta olmak üzere) ile bu yerler için belirlenen diğer tedbirlerin eksiksiz alınması ve yapılacak denetimlerle tedbirlere uyumda sürekliliğin sağlanması hususları belirlenmiştir.
Bu kapsamda;

- Anılan yerlerde temizlik, maske, fiziki mesafe genel prensipleri ile Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrica belirlenen rehberlerde yer alan kural ve tedbirlere uyulmasının sağlanması hususunun başta Kaymakamlar olmak üzere il/ilçedeki sıralı amirler tarafından bizzat takip edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon sağlanacaktır. Belirtilen faaliyetlerin yoğunlaştığı gün ve saatlerde bahse konu yerler denetlenecek ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.
  • Yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda COVID-19 pozitif tespit edildiğinden COVID-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar Akçakale İlçemizde bir (1), Birecik İlçemizde yedi (7), Ceylanpınar ilçemizde dokuz (9), Eyyübiye ilçemizde on (10), Haliliye otuz iki (32), Hilvan İlçemizde bir (1), Karaköprü ilçemizde yirmi (20), Suruç ilçemizde sekiz (8) ve Viranşehir ilçemizde on yedi (17) farklı adreste karantina tedbiri uygulanacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum