Güzel ahlâk

İslam'da güzel ahlâk

Güzel ahlâk
İslâm güzel ahlâktır.

Yıllar boyunca süre gelen insanları , bir araya getiren , aralarındaki yazılı olmayan kurallar birbirlerine bağlar. Bu kurallar yıllar ötesinden ta günümüze kadar gelen gelenek görenekler ve insan ilişkileri gibi manevi toplum değerleridir. Bu kuralları da derleyen , ayakta tutan, düzen getiren manevi değer ahlaktır.  Ahlak ; öncelikle toplumu oluşturan kişilerin beraber benimsediği , isteyerek tercih ettiği ve uyduğu davranış biçimidir. Türk toplumumuzun en iyi ahlak özelliği konukseverliğidir.. 

Ahlak sözcüğü içerisinde yer alan birde güzel ahlak terimi vardır. Güzel ahlak ; hem kişiyi hemde karşısındaki insanı mutlu eden davranış biçimidir. İyi huyluluktur güzel ahlâk. Güzel ahlâk ve iyi ahlak birbirini tamamlar. Bir bütün oluşturur. Bu iki özellikten bir tanesinde eksiklik olunca kişilerde ahlak eksikliği olur.

Güzel ahlaklı insanlar yalnızca kendi canlı grubuna değil tüm canlılara merhametli ve sevgi dolu davranır. İslam'ın en temel hedeflerinden biride toplumu güzel ahlaklı yaparak olgunlaştırmaktır.   

" Müminlerin ahlâkça en olgun olanı , ahlakı en güzel olanıdır " sözü, ahlâki değeri en güzel anlatan sözlerden biridir. Rabbimiz peygamber efendimizi peygamber olarak gönderdiği zaman güzel ahlâkı tamamlamak için göndermişti. İslam güzel ahlâktır. Güzel ahlâka en çok benimsiyendir.