Gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma esasları düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Gıda Denetim Laboratuvarları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak bu laboratuvarlarının çalışma yordam,...

Gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma esasları düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Gıda Denetim Laboratuvarları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak bu laboratuvarlarının çalışma yordam, temellerine, özelliklerine ve vazifelerine ait düzenlemeye gidildi.

Yönetmelikle yem, besin üretimi emeliyle yetiştirilen yaprak, gövde, kök üzere bitki kısımlarının güvenilirliği, hijyen ile kalite tahlillerinin yapıldığı Bakanlık besin denetim laboratuvarları ve kurulacak özel laboratuvarların çalışma yöntem ve temelleri belirlendi.

ÇALIŞMA MÜSAADESİ ALARAK AKREDİTE OLACAK

Buna nazaran, özel besin denetim laboratuvarının tahlil hizmeti verebilmesi için kuruluş çalışma müsaadesi alması, yönetmelik kararlarına uyması ve akredite olması gerekecek.

Laboratuvarlar teknolojik gelişmeye bağlı olarak özel ortam gerektiren tahlillerde ve koruma şartlarında ilgili kaideleri sağlayan alet ve ekipmanlarla donatılacak.

KONTROL KURALI GETİRİLDİ

İki yılda en az bir sefer denetlenecek Bakanlık besin denetim laboratuvarları, Bakanlıkça ithalat, ihracat, kontrol ve gibisi hedefler için gönderilen numunelerin tahlillerini, başka kamu kurum ve kuruluşlarının gönderdiği numunelerde resmi istek tahlillerini, gerçek yahut hukuksal kişiliğe ilişkin özel istek tahlillerini, araştırma geliştirme ve proje tahlillerini gerçekleştirecek. Özel besin denetim laboratuvarları da onaylı faaliyet listesine uygun olarak araştırma geliştirme ve proje tahlillerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapabilecek.

Laboratuvarlar organik tarım, yeterli tarım uygulamaları ve gibisi besin üretimi maksadıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök üzere bitki kısımlarının tahlil süreçlerini bu eser kümesinde da ayrıyeten onay almak koşuluyla yürütecek.

BESİN DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE VERİLECEK

Laboratuvar kuruluş müsaadeleri, Besin Denetim Genel Müdürlüğü’nce verilecek. Laboratuvarlar, Genel Müdürlüğün belirleyeceği laboratuvar denetçileri tarafından bu yönetmelik kapsamda şikayet dışında iki yılda en az bir kez denetlenecek. Belirlenen kaidelere uymadan tahlil yapan ve rapor düzenleyen özel besin denetim laboratuvarları için yaptırım uygulanacak.