Şanlıurfa'da Ermenilik

10 Mayıs 2020 - 15:08

Hint-Avrupa etnik grubunda olan bu din Hristiyanlık benimsenmeden önce var olan bir dindi haliyle birçok yerleşim yerinde kalıntıları mevcuttur. Ermenilerin tarihi ve Şanlıurfa’daki varlığını yakından inceleyelim.

1 / 19

Urfa şehrinden bir görünüm. Merkezde görünen büyük beyaz bina Ermenilerin Surp Asdvadzadzin Kilisesi (Kaynak: Archives départementales de l'Eure)