“Dijital Yol” KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini artırıyor

Yeni çevrimiçi platform şirketlerin dijital araçları kullanmasına verimliliklerini artırmasına ve pazarlarını genişletmesine katkı sağlayacak Sanayi...

“Dijital Yol” KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini artırıyor

Yeni çevrimiçi platform şirketlerin dijital araçları kullanmasına verimliliklerini artırmasına ve pazarlarını genişletmesine katkı sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşmenin getirdiği fırsatları yakalamalarına dayanak olmak hedefiyle geliştirilen Dijital Yol Platformu bugün yapılan toplantıyla tanıtıldı. Platform, imalat ve turizm kesimindeki KOBİ’lerin COVID-19 pandemisiyle daha da barizleşen dijitalleşme gereksinimlerine karşılık vermek ve dijitalleşen iş dünyasında rekabet edebilirliklerini artırmak emeliyle yürütülen çalışmaların bir modülü olarak oluşturuldu.

Dijital Yol Projesi Kapanış ve Dijital Yol Platformu tanıtım toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez; “Ülkemiz iktisadında de gerek sayı gerekse toplam üretim bedeli bakımından değerli bir yükü bulunan KOBİ’lerde dijitalleşme yoluyla elde edilecek verimlilik artışları ve performans kazanımları, ülkemizin ekonomik büyümesi açısından epey kritik durumdadır. Bakanlığımızın siyaset ve stratejileri bakımından da dijitalleşme ve dijital dönüşüm her vakit ön planda olan mevzulardan birisidir.. Dijitalleşme gündemi her ne kadar makro ve sektörel ölçekte ele alınan bir bahis olsa da bölgesel kalkınma gündemi açısından da stratejiler, program ve projeler geliştirdiğimiz bir alandır. Dijital Yol Projemizin yerelde KOBİ dijitalleşmesine yönelik çalışmalara değerli bir katkı sağladığına ve ülkemiz açısından başarılı bir uygulama örneği olduğuna inanıyoruz” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton; “ COVID-19 dijitalleşmenin gücünü anlamamızı sağladı. Pandeminin yarattığı zorlukları ele alırken, sırf hareket ve etkileşimdeki kısıtlamaları telafi etmek için değil, birebir vakitte verimlilik ve rekabet edebilirlikte ileriye gerçek sıçramalar yapmak için dijital araçları uygulamaya yönelik çok büyük yeni fırsatlar gördük. Tıpkı vakitte, ülkeler ortasında ve ülke içinde, güçlü ve fakir, kentsel ve kırsal alanlar, erkekler ve bayanlar ortasındaki dijital uçurumu kapatmanın ne kadar hayati olduğunu anladık.” dedi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve UNDP tarafından projenin uygulama alanı olarak imalat dalı için Orta Anadolu (ORAN), Doğu Marmara (MARKA) ve Trakya (TRAKYAKA), turizm dalı için Ahiler (AHİKA), Batı Akdeniz (BAKA), Güney Marmara (GMKA) kalkınma ajanslarının sorumluluk alanındaki altı bölge ve bu bölgelerde yer alan 21 vilayetteki KOBİ’lere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirildi. Farklı vilayetlerde düzenlenen eğitimlere yaklaşık 300 kişi katıldı. 12 vilayetten 30 KOBİ’ye işletmeye özel dijitalleşme yol haritalarını belirlemek üzere teğe bir danışmanlık hizmeti verildi.

Ayrıca, proje kapsamında Dijital Yol Platformu oluşturuldu. Web tabanlı platform öncelikle dijital olgunluk kıymetlendirme aracı ile platforma kayıt olan işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde nerede olduklarını görmelerini sağlayan bir kıymetlendirme sunuyor. Dijital seyahat ekseninde tasarlanan kıymetlendirme aracında dijital dönüşüme yönelik ilerlemeler ve işletmenin dijitalleşme düzeyi sembolik bir kimlik-persona tanımlanarak bedellendiriliyor. Yol arayan, harita okuyucu, gezgin, keşif yolcusu, ufuk yolcusu isimleriyle tanımlanan personalar işletmenin dijitalleşme düzeyini ortaya koyarak, muhtaçlığı olan eğitim ve danışmanlığa yönlendiriyor ya da dijital tahlil için teknoloji hizmeti sunanlarla dijitalleşme muhtaçlığı olan KOBİ’leri bir ortaya getiriyor. Mozaik fonlama ile mevcut finansal kaynaklara, bilhassa kalkınma ajanslarının dijitalleşme ile ilgili mali ve teknik dayanak programlarına platform üzerinden ulaşılabiliyor.

Platforma bugüne kadar 297 KOBİ, 30 danışman, 28 hizmet olarak yazılım (SaaS) tedarikçisi kaydoldu. Platforma kayıt olan firmaların yaklaşık yüzde 40’ı dijital olgunluk değerlendirmesini tamamladı. Ayrıyeten proje mühletince farklı kalkınma ajansları tarafından KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik 6 dayanak programı geliştirildi.

Ayrıca proje kapsamında Bayan Dostu Dijital Yol: Türkiye’de Turizm ve İmalat Dallarında Dijitalleşme Raporu hazırlandı. Rapor, dijital dönüşümü bayan emeği ve bayan iş gücü açısından tahlil ediyor ve dijitalleşmenin teknoloji alanlarında ve iş gücünde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edecek biçimde nasıl uyarlanabileceğine yönelik teklifler de sunuyor.

Dijital Yol Projesi, ülkelerin COVID-19 pandemisine süratli reaksiyon vermesi ve müdahale tedbirleri tasarlamasına yardımcı olmak için 2020’de UNDP altında oluşturulan UNDP Acil Müdahale Fonu tarafından finanse edildi.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı