Çocuklarda ilaç kullanımına dikkat: Fitalat oranı, kanser riskini artırıyor

Günlük kullandığımız plastik, kozmetik ve kırtasiye gereçleri üzere birçok eserde bulunan fitalatlar, gerece yumuşaklık ve...

Çocuklarda ilaç kullanımına dikkat: Fitalat oranı, kanser riskini artırıyor

Günlük kullandığımız plastik, kozmetik ve kırtasiye gereçleri üzere birçok eserde bulunan fitalatlar, gerece yumuşaklık ve esneklik kazandırıyor.

Öteki yandan fitalatların sıhhate da tesiri yüksek seviyelerde olabiliyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, birkaç hafta evvel ilaçların içerisindeki fitalatlara maruziyetler ile ilgili Thomas Ahern ve arkadaşları tarafından araştırılan ve Journal of the National Cancer Institute mecmuasında gerçekleşen bir çalışma yayınlandığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Tüketici eserlerinin içerisinde yüksek seviyeler tehlike olabileceği düşünüldüğü için fitalat limitleri birtakım yönetmelik ve bildirimler ile sonlandırılmaktadır. İlaçlar içindeki faal unsurların salınımının geciktirilmesi ya da uzatılması hedefi ile ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır.

“ÇOCUKLUK PERİYODUNDA GÖRÜLEN KANSERLERLE ORTASINDA DEĞERLİ İLGİ SAPTANDI”

Bu çalışmada ilaçların içerisinde yer alan ‘Fitalat’ isimli kimyasal bileşiğe maruziyet artışı ile birlikte çocukluk devrinde görülen kimi kanserler ortasında kıymetli bağlantı saptandı.


“FİTALAT SEVİYELERİ ARTTIKÇA BİR KEMİK TÜMÖRÜ RİSKİNİN ARTTIĞI ORTAYA KOYULDU”

Bu çalışmada 1 milyon 278 ben 685 çocuk ortasından, kanser teşhisi konulan 2 bin 27 çocuk incelenmiş. Gebelikte annenin kullandığı ilaçlar ile çocukların doğduktan sonraki 19 yaşına kadar kullandığı ilaçlardaki fitalat seviyeleri ile kanser ortasındaki münasebet tahlil edildiğinde, ilaçlardan alınan fitalat seviyeleri arttıkça bir kemik tümörü olan osteosarkoma ile hodgkin ve non-hodgkin lenfomalar riskinin önemli olarak arttığı ortaya konuldu.

“LENFOMA RİSKİ 2 KAT ARTIYOR”

Çocukluk devrinde ilaçlar içerisindeki fitalata maruz kalan çocuklarda genel kanser oranı yüzde 20 daha fazla. Yeniden emsal formda osteosarkoma riski 3 kat ve lenfoma riski 2 kat artıyor.”

Fitalatlara günlük yaşantımızda kullandığımız plastik materyaller ve kozmotik eserler üzere birçok eser nedeni ile maruz kalındığını hatırlatan Dr. Coşkun, bilhassa hormonal sistem, troid bezi ve şeker hastalığı ile ilgili olumsuz tesirleri bilindiğini belirterek, “Bazı eserlerde yasal ‘gizli içerik’ münasebeti ile fitalat kullanımı ve seviyesi hakkında sağlıklı bilgi almak mümkün olmamakta. İlaçların içeriğindeki artan ve kümülatif tesir ile çocukluk periyodu kanserlerini artırdığı bilgisi bu çalışmada çok kıymetli bir sonuç. Bu bahsin üzerine gidilmeli ve daha büyük tahlillerin yapılması gerekiyor. Tahminen de bu maruziyetleri azaltarak çocukluk devri kanserlerini azaltmak hatta bir kısmını önlemek mümkün olabilir.” dedi.