ADÜ Öğretim Üyesi Akkayanın kitabı yayımlandı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MUSTAFA AKKAYA’NIN ‘İSTANBUL’UN ASYAYA AÇILAN KAPISI ÜSKÜDAR’ İSİMLİ KİTABI VE DOÇ. DR. ZÜBEYDE GÜNEŞ YAĞCI’YLA YAZMIŞ OLDUĞU ‘KIRIM KAZASKERİ BUYURDU (34 NUMARALI KIRIM SİCİLİ-DEĞERLENDİRME VE TRANSKRİPSİYON)’ İSİMLİ KİTAPLARI YAYIMLANDI.

ADÜ Öğretim Üyesi Akkayanın kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkaya’nın ‘İstanbul’un Asyaya Açılan Kapısı Üsküdar’ isimli kitabı ve Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı’yla yazmış olduğu ‘Kırım Kazaskeri Buyurdu (34 Numaralı Kırım Sicili-Değerlendirme ve Transkripsiyon)’ isimli kitapları yayımlandı.İstanbul’un Asyaya Açılan Kapısı Üsküdar isimli kitabıyla ilgili Doç. Dr. Mustafa Akkaya, “Kitap, Osmanlıya gelen birçok yabancının ve seyyahın gözünde İstanbul’un varoşundan öteye gitmeyen tasvirlerle anlatılan Üsküdar’ın varoştan çok daha ileride, bir şehir, bir Osmanlı şehri olduğunu gösterebilmek amacıyla yazılmıştır” dedi.Doç. Dr. Mustafa Akkaya, Kırım Kazaskeri Buyurdu (34 Numaralı Kırım Sicili-Değerlendirme ve Transkripsiyon) adlı çalışma ile ilgili ise, “Kırım Türklerinin tarihine katkı sağlamak amacıyla Kırım mahkeme defterleri olan Kazasker Defterlerinden biri yayınlanması ve böylece Kırım Türklerinin sosyal ve ekonomik hayatlarının yakından tanınabilmesinin sağlanması amaçlandı" diye konuştu.