Stokçulara hapis cezası getiren 6. Yargı Paketi TBMM’den geçti

Yargı alanında kıymetli değişiklikler ve stokçuluk yapanlara da mahpus cezasını ön gören 6. Yargı Paketi...

Stokçulara hapis cezası getiren 6. Yargı Paketi TBMM’den geçti

Yargı alanında kıymetli değişiklikler ve stokçuluk yapanlara da mahpus cezasını ön gören 6. Yargı Paketi TBMM’de kabul edilerek maddeleşti.

3 YILA KADAR MAHPUS CEZASI

Düzenleme ile stokçuluğun cezası artırıldı.Artık, stokçuluk yaparak, mal satmaktan kaçınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası verilecek. Palavra haber ve hileli yollarla fiyatları etkileme hatasını işleyenlerin cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus olacak.

TAŞINMAZLARA NOTERDE SATIŞ İMKANI

Gayrimenkul satışlarıyla ilgili olarak noterlere de yetki verildi. Buna nazaran konut ve arsa satışı, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilecek. Noterler TAKBİS sistemindeki bilgilere ulaşabilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

Düzenleme ile hakim ve savcı adaylığı yerine hakim ve savcı yardımcılığı ihdas edildi. Hakim ve savcı yardımcıları, Adalet Akademisi’ndeki temel eğitimin akabinde, eğitici yargıçların yanında 3 yıl vazife yapacak. 3 yılın akabinde imtihanda başarılı olurlarsa hakim ve savcı olarak atanacak.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILARINI VAZİFE VE YETKİLERİ

Kanunla, hakim ve savcı yardımcısının misyon ve yetkileri belirleniyor. Buna nazaran, hakim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hakim tarafından tevdi edilen belge yahut evrakı inceleyerek hakime sunmakla, duruşma ve keşif süreçlerinde hakime yardımcı olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan evvel denetim etmekle, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamakla, orta kararların icrasına dair iş ve süreçleri yapmakla, hakimin istediği mevzular hakkında hukuksal araştırma yapmakla misyonlu olacak. Bu bireyler, mevzuatta belirtilen öbür misyonları ve hakim tarafından verilen gibisi vazifeleri de yerine getirecek.

Görev devrinde hakim ve savcı yardımcısının, Cumhuriyet başsavcılığındaki misyonları ise “Savcı tarafından tevdi edilen evrak yahut evrakı inceleyerek savcıya sunmak; soruşturma süreçleri ile kovuşturma basamağında savcının vazife alanına giren işlerde savcıya yardımcı olmak; yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan evvel denetim etmek; soruşturma evrakına ait karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma evresinde kanun yollarına müracaat taslaklarını hazırlamak; her türlü yazışma taslağını hazırlamak, savcının istediği bahisler hakkında türel araştırma yapmak ve mevzuatta belirtilen misyonlar ile savcı tarafından verilen gibisi misyonları yerine getirmek” olacak.

AA / Ahmet Alp Özden – Siyaset